SB 10.63.1

śṛī-śuka uvāca
apaśyatāṁ cāniruddhaṁ
 tad-bandhūnāṁ ca bhārata
catvāro vārṣikā māsā
 vyatīyur anuśocatām
Synonyms: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; apaśyatām — who did not see; ca — and; aniruddham — Aniruddha; tat — His; bandhūnām — for the relatives; ca — and; bhārata — O descendant of Bharata (Parīkṣit Mahārāja); catvāraḥ — four; vārṣikaḥ — of the rainy season; māsāḥ — the months; vyatīyuḥ — passed; anuśocatām — who were lamenting.
Translation: 
Śukadeva Gosvāmī said: O descendant of Bharata, the relatives of Aniruddha, not seeing Him return, continued to lament as the four rainy months passed.