SB 10.23.2

śrī-śuka uvāca
iti vijñāpito gopair
 bhagavān devakī-sutaḥ
bhaktāyā vipra-bhāryāyāḥ
 prasīdann idam abravīt
Synonyms: 
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; iti — thus; vijñāpitaḥ — informed; gopaiḥ — by the cowherd boys; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; devakī-sutaḥ — the son of Devakī; bhaktāyāḥ — His devotees; vipra-bhāryāyāḥ — the wives of the brāhmaṇas; prasīdan — desiring to satisfy; idam — this; abravīt — He spoke.
Translation: 
Śukadeva Gosvāmī said: Thus entreated by the cowherd boys, the Supreme Personality of Godhead, the son of Devakī, replied as follows, desiring to please certain of His devotees who were brāhmaṇas’ wives.