CC Madhya 4.156

purī dekhi’ sevaka saba sammāna karila
kṣīra-prasāda diyā tāṅre bhikṣā karāila
Synonyms: 
purī dekhi’ — by seeing Mādhavendra Purī; sevaka — the priest or servant; saba sammāna — all respects; karila — offered; kṣīra-prasāda — sweet rice prasādam; diyā — offering; tāṅre — him; bhikṣā karāila — made to eat.
Translation: 
When the priest of Gopīnātha saw Mādhavendra Purī again, he offered all respects to him and, giving him the sweet rice prasādam, made him eat.