CC Madhya 24.246

nārada kahe, — “ihā āmi kichu nāhi cāhi
āra eka-dāna āmi māgi tomā-ṭhāñi
Synonyms: 
nārada kahe — Nārada Muni said; ihā — this; āmi kichu nāhi cāhi — I don’t want any; āra — another; eka-dāna — one charity; āmi — I; māgi — beg; tomā-ṭhāñi — from you.
Translation: 
“Nārada Muni said, ‘I do not want any of the skins. I am asking only one thing from you in charity.