CC Madhya 20.369

‘sanakādi’, ‘nārada’, ‘pṛthu’ ‘paraśurāma’
jīva-rūpa ‘brahmāra’ āveśāvatāra-nāma
Synonyms: 
sanaka-ādi — the four Kumāras; nārada — Nārada; pṛthu — Mahārāja Pṛthu; paraśurāma — Paraśurāma; jīva-rūpa — as the living entity; brahmāra — of Lord Brahmā; āveśa-avatāra-nāma — all of them are called empowered incarnations.
Translation: 
“Some śaktyāveśa-avatāras are the four Kumāras, Nārada, Mahārāja Pṛthu and Paraśurāma. When a living being is empowered to act as Lord Brahmā, he is also considered a śaktyāveśa-avatāra.