CC Madhya 19.253

mahārāṣṭrīya vipra āsi’ tāṅhāre mililā
prabhu tāṅre sneha kari’ kṛpā prakāśilā
Synonyms: 
mahārāṣṭrīya vipra — the Maharashtrian brāhmaṇa; āsi’ — coming; tāṅhāre — him; mililā — met; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — to him; sneha kari’ — showing His affection; kṛpā prakāśilā — distributed His mercy.
Translation: 
The Maharashtrian brāhmaṇa came, and the Lord met him. Out of affection, the Lord bestowed His mercy upon him.