CC Madhya 11.91

kulīna-grāma-vāsī ei satyarāja-khāna
rāmānanda-ādi sabe dekha vidyamāna
Synonyms: 
kulīna-grāma-vāsī — residents of the village known as Kulīna-grāma; ei — these; satyarāja-khāna — Satyarāja Khān; rāmānanda-ādi — headed by Rāmānanda; sabe — everyone; dekha — you see; vidyamāna — present.
Translation: 
“And here are all the residents of Kulīna-grāma, such as Satyarāja Khān and Rāmānanda. Indeed, all of them are present here. Please see.