CC Antya 6.62

dhanañjaya, jagadīśa, parameśvara-dāsa
maheśa, gaurīdāsa, hoḍa-kṛṣṇadāsa
Synonyms: 
dhanañjaya — Dhanañjaya; jagadīśa — Jagadīśa; parameśvara-dāsa — Parameśvara dāsa; maheśa — Maheśa; gaurīdāsa — Gaurīdāsa; hoḍa-kṛṣṇadāsa — Hoḍa Kṛṣṇadāsa.
Translation: 
Dhanañjaya, Jagadīśa, Parameśvara dāsa, Maheśa, Gaurīdāsa and Hoḍa Kṛṣṇadāsa were also there.