CC Antya 5.31

miśra kahe, — “tomā dekhite haila āgamane
āpanā pavitra kailuṅ tomāra daraśane”
Synonyms: 
miśra kahe — Pradyumna Miśra replied; tomā — you; dekhite — to see; haila āgamane — I came; āpanā — myself; pavitra kailuṅ — I have purified; tomāra daraśane — by seeing you.
Translation: 
Pradyumna Miśra replied, “I came simply to see you. Now I have purified myself by seeing Your Honor.”