CC Antya 4.3

nīlācala haite rūpa gauḍe yabe gelā
mathurā haite sanātana nīlācala āilā
Synonyms: 
nīlācala haite — from Nīlācala (Jagannātha Purī); rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; gauḍe — to Bengal; yabe — when; gelā — went; mathurā haite — from Mathurā; sanātana — Sanātana Gosvāmī; nīlācala āilā — came to Jagannātha Purī.
Translation: 
When Śrīla Rūpa Gosvāmī returned from Jagannātha Purī to Bengal, Sanātana Gosvāmī went from Mathurā to Jagannātha Purī to see Śrī Caitanya Mahāprabhu.