CC Antya 13.38

sanātana-saṅge kariha vana daraśana
sanātanera saṅga nā chāḍibā eka-kṣaṇa
Synonyms: 
sanātana-saṅge — with Sanātana Gosvāmī; kariha — do; vana daraśana — visiting the twelve forests; sanātanera — of Sanātana Gosvāmī; saṅga — association; chāḍibā — do not leave; eka-kṣaṇa — even for a moment.
Translation: 
“Visit all twelve forests of Vṛndāvana in the company of Sanātana Gosvāmī. Do not leave his association for even a moment.