CC Antya 12.32

ānandita śivānanda kare samādhāna
ācāryādi-vaiṣṇavere dilā vāsā-sthāna
Synonyms: 
ānandita — pleased; śivānanda — Śivānanda Sena; kare samādhāna — began to arrange things; ācārya-ādi-vaiṣṇavere — unto all the Vaiṣṇavas, headed by Advaita Ācārya; dilā — gave; vāsā-sthāna — residential places.
Translation: 
Being very much pleased by Nityānanda Prabhu’s behavior, Śivānanda Sena began to arrange residential quarters for all the Vaiṣṇavas, headed by Advaita Ācārya.