CC Antya 11.86

āpane kāśī-miśra āilā prasāda lañā
prabhure bhikṣā karāilā āgraha kariyā
Synonyms: 
āpane — personally; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; āilā — came; prasāda lañā — taking prasādam; prabhure — to Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā karāilā — delivered prasādam to eat; āgraha kariyā — with great attention.
Translation: 
Therefore Kāśī Miśra personally went there and delivered prasādam to Śrī Caitanya Mahāprabhu with great attention and made Him eat.