CC Ādi 12.24

nānā mantra paḍena ācārya, nā haya cetana
ācāryera duḥkhe vaiṣṇava karena krandana
Synonyms: 
nānā — various; mantra — hymns; paḍena — chants; ācārya — Advaita Ācārya; — not; haya — became; cetana — conscious; ācāryera — of Advaita Ācārya; duḥkhe — in unhappiness; vaiṣṇava — all the Vaiṣṇavas; karena — do; krandana — cry.
Translation: 
Advaita Ācārya chanted various mantras, but Gopāla did not come to consciousness. Thus all the Vaiṣṇavas present cried in sorrow at His plight.