Synonyms Index

ā-brahma-bhuvanāt — op til planeten Brahmaloka — Bg 8.16
ābharaṇam — ornamenter — Bg 11.10-11
abhijana-vān — omgivet af aristokratiske slægtninge — Bg 16.13-15
abhijānanti — de kender — Bg 9.24
abhijānāti — kender — Bg 4.14
abhijānāti — kan forstå — Bg 7.25
abhijānāti — man kan forstå — Bg 18.55
abhimānaḥ — indbildskhed — Bg 16.4
abhinandati — priser — Bg 2.57
abhiyuktānām — forankrede i hengivenhed — Bg 9.22
abhyanunādayan — genlød — Bg 1.19
abhyāsa-yogena — gennem udøvelse af hengiven tjeneste — Bg 12.9
abhyasanam — udøvelse — Bg 17.15
abhyāsena — gennem øvelse — Bg 6.35
abhyāsena — gennem praksis — Bg 6.44
abhyutthānam — overvægt — Bg 4.7
acalena — uden at lade det blive afledt — Bg 8.10
ācārya-upāsanam — at henvende sig til en ægte åndelig mester — Bg 13.8-12
acireṇa — meget snart — Bg 4.39
adakṣiṇam — uden belønning af præsterne — Bg 17.13
adhiṣṭhānam — sædet — Bg 3.40
adhiṣṭhānam — stedet — Bg 18.14
adhiyajñaḥ — offerhandlingernes Herre — Bg 8.2
adhiyajñaḥ — Oversjælen — Bg 8.4
adhyakṣeṇa — gennem overopsyn — Bg 9.10
adhyayanaiḥ — eller vediske studier — Bg 11.48
āditya-varṇam — lysende som Solen — Bg 8.9
ādityānām — af Ādityaerne — Bg 10.21
agnau — i fuldbyrdelsens ild — Bg 4.24
agnau — i ilden — Bg 4.25, Bg 15.12
agnau — i ilden af — Bg 4.27
ajānantaḥ — idet de ikke kender — Bg 7.24, Bg 9.11
ajānantaḥ — uden åndelig viden — Bg 13.26
ajānatā — uden at kende — Bg 11.41-42
ajñaḥ — en tåbe, som ingen viden har om standardskrifter — Bg 4.40
ajñāna — af uvidenhed — Bg 16.13-15, Bg 18.72
ajñāna-jam — på grund af uvidenhed — Bg 10.11
ajñāna-jam — frembragt af uvidenhed — Bg 14.8
ajñāna-sambhūtam — født af uvidenhed — Bg 4.42
ajñānām — hos de tåbelige — Bg 3.26
ajñānam — uvidenhed — Bg 5.16, Bg 13.8-12, Bg 16.4
ajñānam — meningsløshed — Bg 14.16, Bg 14.17
ajñānena — af uvidenhed — Bg 5.15
akarmaṇaḥ — end intet arbejde — Bg 3.8
akarmaṇaḥ — uden arbejde — Bg 3.8
akarmaṇaḥ — af inaktivitet — Bg 4.17
akṛta-ātmānaḥ — de, som ikke er selvrealiserede — Bg 15.11
akṛtena — uden udførelse af pligt — Bg 3.18
akṛtsna-vidaḥ — personer med ringe viden — Bg 3.29
akṣarāṇām — af bogstaver — Bg 10.33