Synonyms Index

akarma — uvirksomhed — Bg 4.16, Bg 4.18
akarma-kṛt — uden at gøre noget — Bg 3.5
akarmaṇaḥ — end intet arbejde — Bg 3.8
akarmaṇaḥ — uden arbejde — Bg 3.8
akarmaṇaḥ — af inaktivitet — Bg 4.17
akarmaṇi — i ikke at udføre foreskrevne pligter — Bg 2.47
akarmaṇi — i uvirksomhed — Bg 4.18
bhīma-karmā — en, som udfører herkuliske bedrifter — Bg 1.15
guṇa- karmasu — i materielle handlinger — Bg 3.29
guṇa-karma — af handlinger under materiel indflydelse — Bg 3.28
janma-karma- phala-pradām — resulterer i en god fødsel og andre frugtstræbende reaktioner — Bg 2.42-43
karma — pligt — Bg 3.8, Bg 18.42, Bg 18.43, Bg 18.44, Bg 18.44
karma — foreskrevne pligter — Bg 3.14, Bg 3.24
karma — handlen — Bg 4.9
karma — og arbejde — Bg 4.13
karma — den foreskrevne pligt — Bg 4.15
karma — frugtstræbende handling — Bg 4.18
karma — arbejdet — Bg 4.23
karma — i aktiviteter — Bg 4.24
karma — handlinger — Bg 5.11, Bg 18.2
karma — aktiviteter — Bg 7.29
karma — frugtstræbende handlinger — Bg 8.1, Bg 8.3
karma — af arbejde — Bg 9.28, Bg 18.18
karma — til arbejde — Bg 15.2
karma — af arbejdets — Bg 18.11
karma — til handling — Bg 18.18
karma — handlingen — Bg 18.18
karma- bandhanaḥ — trældom gennem arbejde — Bg 3.9
karma-bandham — reaktionens trældom — Bg 2.39
karma-indriyaiḥ — med de aktive sanseorganer — Bg 3.7
karma-indriyāṇi — de fem handlende sanseorganer — Bg 3.6
karma-jā — fra frugtstræbende arbejde — Bg 4.12
karma-jam — på grund af frugtstræbende handlinger — Bg 2.51
karma-jān — fødte af arbejde — Bg 4.32
karma-phala — i arbejdets resultater — Bg 2.47
karma-phala — til handlingernes resultater — Bg 5.14
karma-phala — arbejdets frugter — Bg 18.27
karma-phala-āsaṅgam — tilknytning til frugtstræbende resultater — Bg 4.20
karma-phala-tyāgaḥ — forsagelse af resultaterne af frugtstræbende handlinger — Bg 12.12
karma-phalam — alle aktiviteters resultater — Bg 5.12
karma-phalam — hos arbejdets resultater — Bg 6.1
karma-phale — i frugtstræbende handling — Bg 4.14
karma-saṅgena — gennem kontakt med frugtstræbende handlinger — Bg 14.7
karma-saṅginām — som er knyttede til frugtstræbende arbejde — Bg 3.26
karma-saṅgiṣu — i samvær med dem, der er engageret i frugtstræbende aktiviteter — Bg 14.15
karma-sannyāsāt — sammenlignet med forsagelse af frugtstræbende handling — Bg 5.2
karma-yogaḥ — handling i hengivenhed — Bg 5.2, Bg 5.2
karma-yogam — hengivenhed — Bg 3.7