Bg 17.12

abhisandhāya tu phalaṁ
dambhārtham api caiva yat
ijyate bharata-śreṣṭha
taṁ yajñaṁ viddhi rājasam
Synonyms: 
abhisandhāya — idet man ønsker; tu — men; phalam — resultatet; dambha — stolthed; artham — hvis formål er; api — også; ca — og; eva — afgjort; yat — den, der; ijyate — udføres; bharata-śreṣṭha — O du bedste af Bhārataer; tam — den; yajñam — ofring; viddhi — forstå blot; rājasam — i lidenskabens kvalitet.
Translation: 
Men du må forstå, at det offer, der gøres i materielt øjemed eller af stolthed, er i lidenskabens kvalitet, O du bedste af Bhārataer.
Purport: 

FORKLARING: Somme tider udfører man offerhandlinger og ritualer for at blive ophøjet til det himmelske rige eller med henblik på materielle fordele i denne verden. Den slags ofre eller ritualer anses for at være i lidenskabens kvalitet.