Synonyms Index

jyeṣṭhaḥ — nejstarší potomek — SB 9.23.29
jyeṣṭhāḥ — význační — SB 9.6.4
jyeṣṭhāḥ — nejstarší — SB 9.16.33
kakutsthaḥ — Kakutstha (“sedící na hrbu býka”) — SB 9.6.12
kakutsthaḥ naiṣadhaḥ nṛgaḥ — Kakutstha, Naiṣadha a Nṛga — SB 12.3.13
kaniṣṭhaḥ — začátečník — CC Madhya 22.70
karma-niṣṭhāḥ — poutáni k obřadům (podle svého společenského postavení, jako brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya či śūdra) — SB 7.15.1
kāṣṭhaḥ — nejvyšší pravda — SB 3.28.36
kāṣṭhāḥ — různé strany — SB 4.24.1
kha-sthaḥ — umístěn na nebi — SB 3.13.19
kṛṣīṣṭhāḥ — prosím buď — SB 10.3.28
kūṭa-sthaḥ — v duchovním postavení — Bg 6.8
kūṭa-sthaḥ — na úrovni jednoty — Bg 15.16
kūṭa-sthaḥ — se soustředěnou myslí — SB 2.2.34
kūṭa-sthaḥ — ten, který je neměnný — SB 3.5.50
kūṭa-sthaḥ — neměnná — SB 3.26.20
kūṭa-sthaḥ — neměnný — SB 4.9.15
kūṭa-sthaḥ — beze změn — SB 4.16.19
kūṭa-sthaḥ — aniž by tě cokoliv ovlivňovalo — SB 7.3.31
kūṭa-sthaḥ — upevnĕná ve svém přirozeném postavení — CC Antya 4.178
kūṭa-sthaḥ — nemĕní se — SB 11.3.39
kūṭasthaḥ — mezi — SB 1.11.35
mā avamaṁsthāḥ — nesnižuj — SB 10.89.33
madhya-sthaḥ — neutrální — SB 10.78.17
mahiṣṭhaḥ — největší — SB 3.14.48
maṁsthāḥ — myslete — SB 1.8.16
maṁsthāḥ — touha — SB 4.8.17
maṅgala-prasthaḥ — Maṅgala-prastha — SB 5.19.16
marīciḥ, atri, aṅgirasau, pulastyaḥ, pulahaḥ, kratuḥ, bhṛguḥ, vasiṣṭhaḥ, dakṣaḥ — jména Brahmových synů — SB 3.12.22
marma-sthāḥ — zůstávající v srdci — SB 11.23.3
mat-niṣṭhaḥ — zaměřené na Mne — SB 3.32.32
mat-niṣṭhaḥ — odevzdané Mnĕ — SB 11.25.32
megha-pṛṣṭhaḥ — Meghapṛṣṭha — SB 5.20.21
nabhaḥ-sthaḥ — na nebi — SB 3.23.38
nairguṇya-sthāḥ — v transcendentálním postavení — SB 2.1.7
niṣṭhāḥ — ovlivnĕné — SB 11.14.11
niṣṭhāḥ — zabředlí — SB 11.21.32
niṣṭhāḥ — oddáni — SB 12.3.21
niṣṭhaḥ — pohroužený — SB 11.18.28
niṣṭhaḥ ayam — něco tam končí — SB 10.5.30
nitya-sattva-sthaḥ — v čistém stavu duchovní existence — Bg 2.45
nivāta-sthaḥ — v závětří — Bg 6.19
pāpiṣṭhāḥ — velcí hříšníci — SB 11.23.35
para-artha-niṣṭhāḥ — mají zájem prokazovat druhým dobro tím, že by jim předávali prospěch, který přináší hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, že by je poučovali o vědomí Kṛṣṇy — SB 7.9.44
prakṛti-sthaḥ — setrvávající v oblasti hmotné energie — Bg 13.22
prakṛti-sthaḥ — ve styku s hmotnou přírodou — SB 1.11.38
prakṛti-sthaḥ — pobývající v hmotném těle — SB 3.27.1
prakṛti-sthaḥ — setrvávající v hmotné přírodĕ — CC Ādi 2.55
prakṛti-sthaḥ — v tomto hmotném svĕtĕ — CC Ādi 5.87
prekṣiṣṭhāḥ — dívej se — CC Ādi 5.224