Synonyms Index

sādhu-vādaḥ — radostné výkřiky — SB 4.5.25
sādhu-vādaḥ — což je příhodné pro světce — SB 6.5.44
sādhu-vādaḥ — názor učených — SB 9.8.12
sādhu-vādam — zbožné otázky — SB 10.1.14
sādhu-vādena — oslavováním — SB 1.12.18
sādhu-vādena — vyjádřením přízně — SB 4.21.45
sādhu-vādinaḥ — chválili — SB 12.6.15
sādhu-varjitaḥ — daleko od světců — SB 5.14.38
sādhu vārtā — skutečný rozhovor — SB 10.13.2
sādhu-varya — ó veliký světče — SB 3.5.4
sādhu-varya — tak se stává nejlepším z čestných urozených lidí — CC Madhya 24.272
sādhu-vat — jako svatá osoba — SB 10.51.10
sādhubhiḥ — oddanými — SB 6.16.34
sādhubhiḥ — velkými světci — SB 6.17.14
sādhubhiḥ — světci — SB 7.8.53
sādhubhiḥ — čistými oddanými, kteří jsou prosti všech hmotných tužeb — SB 9.4.63
sādhubhiḥ — se svatými osobami — SB 9.4.64
sādhubhiḥ — svatí — SB 10.51.54
sādhubhiḥ — svatými — SB 11.7.69, SB 11.29.10
sādhuḥ — za světce — Bg 9.30
sādhuḥ — oddaný — SB 1.6.22
sādhuḥ — ten, kdo je pokročilý v oddané službě — SB 5.11.2
sādhuḥ — s dobrým chováním (nikdo nemohl nalézt nedostatek v jeho charakteru) — SB 6.1.56-57
sādhuḥ — který je velkým světcem — SB 7.10.28
sādhuḥ — každý, kdo je nevinný a nežije hříšně — SB 10.7.31
sādhuḥ — svĕtec — SB 11.7.38, SB 11.11.27, SB 11.23.2
sādhuḥ api — dokonce i světec — SB 7.9.14
sadhūmāḥ — s kouřem — SB 5.11.8
sādhūn — nad oddanými — SB 1.16.31
sādhūn — velké oddané — SB 7.4.46
sādhūn — svatým — SB 10.52.33
sādhūn — svaté mudrce — SB 10.63.27
sādhūn — oddaným svĕtcům — SB 11.26.31
sādhunā — samotným dobrým jednáním — CC Ādi 4.180, CC Antya 7.44, SB 10.32.22
sādhunā — čistým oddaným — SB 12.10.7
sādhūnām — oddaných — Bg 4.8, SB 4.22.19, SB 9.5.15, SB 10.10.41, CC Ādi 3.23
sādhūnām — čestných — SB 1.17.13
sādhūnām — čestných osob — SB 1.17.14, SB 4.11.10
sādhūnām — světců — SB 3.3.16, SB 7.4.24, SB 10.10.18
sādhūnām — urozených — SB 4.2.9
sādhūnām — svatých osob — SB 4.22.18, SB 10.37.13
sādhūnām — společnosti oddaných a velkých mudrců — SB 6.5.36
sādhūnām — kteří jsme čestní (protože čestným způsobem usilujeme o dosažení vysoké společenské úrovně a tělesného pohodlí) — SB 6.5.42
sādhūnām — a oddaných — SB 8.24.5
sādhūnām — i čistých oddaných — SB 9.4.68
sādhūnām — pro světce — SB 10.1.58
sādhūnām — brāhmaṇů, kteří byli všichni vaiṣṇavové — SB 10.3.1-5
sādhūnām — svĕtců — CC Ādi 1.62, SB 10.24.4, SB 10.50.9
sādhūnām — svaté — SB 10.46.17
sādhūnām — svých svatých oddaných — SB 10.46.39