Synonyms Index

saba bhakta-gaṇa — všechny oddané — CC Madhya 16.246, CC Antya 10.42
saba bhakta-gaṇa — také všichni ostatní oddaní z Navadvípu — CC Antya 1.14
saba bhakta-gaṇa-ṭhāñi — od všech oddaných — CC Antya 13.42
saba bhakta-gaṇe — všichni ostatní oddaní — CC Antya 2.137
saba bhakta-gaṇe — mezi všemi oddanými — CC Antya 2.144
saba bhakta-gaṇe — všem oddaným — CC Antya 6.134
saba bhakta-gaṇe — všechny oddané — CC Madhya 25.231
saba bhakta-jane — v životech všech oddaných — CC Madhya 19.217
saba bhakta lañā — se všemi oddanými — CC Madhya 14.239, CC Antya 12.52
saba bhakta meli' — když se všichni oddaní setkali — CC Antya 19.67
saba bhakte — všem oddaným — CC Antya 6.95, CC Ādi 17.230
saba bhakte — se všemi oddanými — CC Antya 11.100
saba bhaktera — všech oddaných — CC Antya 6.192, CC Madhya 12.187
saba-bhaktera — všech oddaných — CC Madhya 14.6
saba bhāta — veškerou rýži — CC Madhya 15.59
saba bhṛtya-gaṇa kahe — služebníci řekli — CC Madhya 14.212
saba brahmā — všichni Brahmové — CC Madhya 21.70
saba brahmāṇḍa — všemi vesmíry — CC Madhya 15.178
saba brahmāṇḍa — celý vesmír — CC Antya 7.70
saba brahmāṇḍe — ve všech vesmírech — CC Madhya 20.393
saba caritra — veškeré vlastnosti — CC Antya 12.33
saba chāḍāya — způsobí, že zanechají všeho ostatního — CC Madhya 24.104
saba chāḍi' — vzdávající se všeho — CC Madhya 24.188
saba chāḍi' — vše opustil a — CC Antya 14.47
saba chārakhāra — vše je zkreslování — CC Madhya 25.45
saba deśa — celá zemĕ — CC Antya 3.164
saba-deśera — všech zemí — CC Antya 5.152
saba dhana — veškeré bohatství — CC Ādi 13.109
saba dina — celé dny — CC Madhya 18.63
saba dravya — veškeré ingredience — CC Madhya 15.202
saba dravya chāḍoṅ — odpustím všechny dluhy — CC Antya 9.94
saba dravyera — každého jídla — CC Antya 10.126
saba dravyera — od každého jídla — CC Antya 10.130
saba dvāra — celých dveří — CC Antya 10.85
saba-gaṇa — všechny společníky — CC Madhya 12.80
saba-gaṇe — všechny následovníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Madhya 16.101
saba gopī-gaṇa — všechny gopī z Vrindávanu — CC Madhya 13.124
saba goṣṭhīke — celou rodinu — CC Antya 12.51
saba grāmya-lokera — všech lidí z vesnice — CC Madhya 18.6
saba guṇa — všechny dobré vlastnosti — CC Madhya 15.181
sabā haite — než všechny ostatní — CC Ādi 6.69-70
sabā haite — než cokoliv — CC Antya 6.193
sabā haite — než všichni dohromady — CC Madhya 12.91
saba jagat — celého svĕta — CC Madhya 10.164
saba jagatera — všech vesmírů — CC Madhya 20.282
saba jāne — ví vše — CC Madhya 15.127
saba jāni' — jelikož zná vše (minulost, současnost, budoucnost) — CC Madhya 20.354
saba jhāli — všechny balíčky — CC Antya 10.37
saba jīva — všechny živé bytosti — CC Antya 3.77, CC Antya 3.254
saba-kāme — pro každého, kdo nĕco chtĕl — CC Madhya 12.113