Synonyms Index

eho saba — všichni — CC Madhya 21.40
ei saba — tito všichni — CC Ādi 6.96, CC Madhya 10.40
ei saba — ti všichni — CC Ādi 10.78-79, CC Ādi 17.261, CC Madhya 24.164
ei saba — tĕch všech — CC Ādi 13.4
ei saba — všechna tato — CC Madhya 1.36
ei saba — všichni — CC Madhya 1.254
ei saba — tĕchto všech — CC Madhya 24.34
ei saba — všichni tito — CC Antya 9.130, CC Antya 15.37
ei-saba — všechny tyto — CC Antya 5.81
ei-saba — všemi tĕmito osobnostmi — CC Madhya 15.185
ei saba kārya — všechny tyto činnosti — CC Madhya 20.362
ei saba loka — všichni tito lidé — CC Madhya 10.39
ei saba prasāda — všechny tyto zbytky Jagannāthova jídla — CC Madhya 15.47
ei saba rahu — kromĕ zábav Pána Kṛṣṇy — CC Madhya 17.141
ei saba ślokera — všech tĕchto (čtrnácti) veršů — CC Ādi 1.30
ei-saba sthāne — na takových místech — CC Madhya 14.173
ei sabāra caraṇa — lotosové nohy jich všech — CC Antya 20.146
eta saba — veškerou tuto — CC Antya 4.83
eta saba — toho všeho — CC Madhya 22.93
eta saba — to vše — CC Antya 10.97
gopa-bālaka saba — všichni pasáčci — CC Madhya 3.13
ihā-sabāra — všech tĕchto yavanů — CC Antya 3.51
ihā-sabāra — jich všech — CC Antya 3.67
ihā-sabāra — tohoto všeho — CC Madhya 9.334
ihāṅ-sabāra darśane — možnosti vidĕt všechny tyto vaiṣṇavy — CC Antya 7.57
iṅhā-sabā lañā — beroucí je všechny — CC Madhya 15.21
iṅhā-sabā lañā — se všemi tĕmito muži — CC Antya 11.83
iṅhā-sabākāre — všem tĕmto oddaným — CC Madhya 6.44
iṅhā-sabākāre — je všechny — CC Antya 9.120
iṅhā-sabāra — jich všech — CC Ādi 13.124, CC Antya 4.236, CC Antya 15.18
iṅhā-sabāra — všech oddaných — CC Madhya 7.29
iṅhā sabāra — jich všech — CC Antya 7.52, CC Antya 20.98
iṅhā sabāra — tĕchto všech — CC Antya 10.153
kailuṅ saba kṣaya — všechny jsem zahubil — CC Madhya 13.156
kuśala sabāra — požehnání každému — CC Antya 3.207
loka saba — vy všichni — CC Antya 6.52
loka-saba — všichni lidé — CC Madhya 7.87
loka saba āilā — všichni muži se vrátili — CC Antya 1.23
loka-sabāra — všech lidí — CC Madhya 9.66
māriha sabāre — můžete nás všechny zabít — CC Madhya 18.171
milāba sabāre — zařídím vám všem setkání — CC Madhya 10.28
mililā sabāya — setkal se se všemi — CC Madhya 16.43
putra saba — všichni synové — CC Antya 9.120
rakṣaka saba — všichni strážci — CC Antya 6.166
rāma-upāsaka saba — všichni uctívali Śrī Rāmacandru — CC Madhya 9.11
rāmera caritra saba — všechny činnosti Pána Rāmacandry — CC Ādi 5.150
saba — všechen — CC Ādi 1.29, CC Madhya 6.133, CC Madhya 21.25