Synonyms Index

su-mahā-prāṇaḥ — nejmocnější Vṛtrāsura — SB 6.11.6
su-mahā-tapāḥ — velmi pokročilý v askezi — SB 10.8.1
su-mahā-utpātāḥ — velmi zlá znamení — SB 11.6.34
su-mahā-yaśāḥ — velice slavný — SB 9.23.32
su-mahān — nesmírně velký — SB 3.8.20, SB 4.3.1
su-mahān — divoký — SB 4.4.28
su-mahān — nesmírně velká — SB 6.18.38
su-mahān — veliká — SB 7.1.3
su-mahān — mocný — SB 10.44.38
su-mahān — mohutný — SB 10.75.39
su-mahān — velké — SB 10.82.1
su-mahān — velmi silný — SB 11.23.13
su-mahān — velký — SB 11.30.13
su-mahat — veliké — SB 4.23.31
su-mahat — velikou — SB 4.24.20
su-mahat — velikými — SB 6.5.3
su-mahat — převelikou — SB 9.9.2
su-mahat — velmi rozlehlý — SB 10.15.21
su-mahat — velkém — SB 10.15.39
su-mahat — převelký — SB 10.39.12
su-mahat — obrovské — SB 10.52.14
su-mahat — silný — SB 10.80.36
su-mahat — nesmírné — SB 10.89.47
su-mahat — velmi — SB 11.6.35
su-mahatā — po velmi dlouhém — SB 11.17.4
śūdra-mahā-jana — oddaní narození v jiných než brāhmaṇských rodinách — CC Madhya 17.60
sumahat — vysoce chvályhodné — SB 8.23.26-27
sumahat-puṇyā — nesmírně vznešenou a posvátnou — SB 9.15.12-13
śuna mahāśaya — prosím poslouchej, Můj milý pane — CC Madhya 9.181
śuna mahāśaya — můj drahý pane, prosím poslouchej — CC Madhya 16.190
sūta romaharaṣaṇa — Romaharṣaṇa-sūta — CC Ādi 5.170
sva-pitāmaham — svého děda — SB 8.22.13
tabe mahāprabhu — potom Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya 15.39
upādhyāya mahāśaya — vznešená osobnost s titulem Upādhyāya — CC Ādi 11.22
upagīyamāna-māhātmyam — jehož sláva je uctívána (všemi těmito védskými písmy) — SB 10.8.45
vidyādhara-mahā-uragāḥ — Vidyādharové a velcí hadi — SB 11.31.3
vidyucchatruḥ mahāśaṅkhaḥ — Vidyucchatru a Mahāśaṅkha — SB 12.11.41
vilāsa-mahattva — vznešenost požitku — CC Madhya 8.186
vipra-mahāśaya — můj drahý brāhmaṇo — CC Madhya 5.21
viṣṇuḥ mahān — Nejvyšší Pán, Mahā-Viṣṇu — CC Ādi 5.71
viṣṇuḥ mahān — Nejvyšší Pán Mahā-Viṣṇu — CC Madhya 20.281, CC Madhya 21.41
yāi mahāvana — pojďme do Mahávanu — CC Madhya 18.156
yāi' mahā-vane — chodící do blízkosti Mahávanu — CC Antya 13.47
yajña-mahā-utsavaḥ — velká oběť — SB 4.3.8
yateka mahānta — všichni vážení oddaní — CC Madhya 4.149
yoga-mahāguṇaḥ — vládu nad mystickou silou — SB 9.23.24