Synonyms Index

mahā-arṇave — velký oceán Garbha — SB 2.7.1
mahā-arṇave — v obrovském oceánu potopy — SB 8.24.44
mahā-arṇave — ve velkém oceánu — SB 10.45.37
mahā-aśanaḥ — všepohlcující — Bg 3.37
mahā-aśanāḥ — náruživí v jídle — SB 12.3.31
mahā-āsane — vyvýšené místo k sezení — SB 1.19.29
mahā-āśaya — vznešená osobnost — CC Madhya 2.73
mahā-āśaya — tato velká osobnost Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Madhya 2.79
mahā-āśaya — velká osobnost — CC Madhya 3.23
mahā-āśaya — můj drahý Pane — CC Madhya 6.187
mahā-āśaya — Můj drahý pane — CC Madhya 9.97
mahā-āścaryam — velmi podivuhodné — SB 1.4.9
mahā-āśiṣaḥ — velká požehnání — SB 3.23.4-5
mahā-āśiṣaḥ — velké touhy — SB 6.19.14
mahā-astra — velké zbraně (disku) — SB 5.18.15
mahā-asuraḥ — velký démon — SB 3.19.12, SB 7.4.5-7, SB 7.8.27, SB 10.18.26, SB 10.37.29
mahā-asuraḥ — velký démon Hiraṇyakaśipu — SB 7.8.14
mahā-asuraḥ — velký démon (Hiraṇyakaśipu) — SB 7.8.25
mahā-asuraḥ — velký, nesmírně mocný démon — SB 10.12.13
mahā-asuram — velký démon — SB 10.1.68
mahā-ātmā — velká duše — Bg 7.19, SB 4.12.14
mahā-ātmā — veliký — Bg 11.50
mahā-ātmā — velká inteligence — SB 3.14.48
mahā-ātmā — velká duše (když viděl Indrovu zasmušilost a sklíčenost, zdržel se rány kyjem) — SB 6.11.12
mahā-ātmā — Nejvyšší Duše — SB 10.81.35
mahā-ātmabhiḥ — velké duše — SB 1.5.28
mahā-ātmabhiḥ — těmi velkými dušemi — SB 1.13.37
mahā-ātmabhiḥ — velkomyslní — SB 1.15.44
mahā-ātmabhiḥ — svĕtci — SB 10.87.43
mahā-ātmabhiḥ — kteří byli velmi inteligentní — SB 12.6.36
mahā-ātman — ó veliký — Bg 11.20, Bg 11.37
mahā-ātman — dokonale úplnému — SB 10.46.33
mahā-ātmanā — Nadduší — SB 9.4.48
mahā-ātmanā — velmi inteligentním — SB 10.30.31
mahā-ātmanā — velkou duší — SB 10.57.26
mahā-ātmānaḥ — velké duše — Bg 8.15, Bg 9.13
mahā-ātmānaḥ — velcí mudrci — SB 2.10.2
mahā-ātmanaḥ — velkého Pána — Bg 11.12
mahā-ātmanaḥ — velkého oddaného — SB 1.12.2
mahā-ātmanaḥ — všechny velké duše — SB 1.12.18
mahā-ātmanaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 2.5.38, CC Ādi 6.64
mahā-ātmanaḥ — velké osoby — SB 2.6.23
mahā-ātmanaḥ — Osobnosti Božství — SB 3.18.20
mahā-ātmanaḥ — udatný — SB 4.5.12
mahā-ātmanaḥ — velké osobnosti Jaḍa Bharaty — SB 5.14.42
mahā-ātmanaḥ — velké osobnosti — SB 5.17.22-23
mahā-ātmanaḥ — Nejvyšší Duše — SB 6.3.17, SB 10.37.6, SB 10.80.1, SB 10.83.43, SB 12.3.17, SB 12.12.13
mahā-ātmanaḥ — vznešeného oddaného — SB 6.17.40
mahā-ātmanaḥ — Nadduše — SB 7.10.42, SB 9.6.15-16