Synonyms Index

dvitīyam — podruhé — SB 10.89.25
dvitīyām — jiný — SB 10.72.33
dvitīyam ahaḥ — činnosti, jež mají být vykonány druhý den — SB 9.3.1
dvitīyasya — druhé poloviny — SB 3.11.37
dvitīyatva — to, že je druhá — CC Ādi 16.59
dvitīye — v iluzorní energii — SB 4.9.33
dvitīye — druhý rok — SB 9.7.19
dvitīye — ve druhé kapitole — CC Antya 20.105
dvitīye — příčiny zdvojení — SB 10.42.31
dvitīyena — druhým krokem — SB 8.19.34, SB 8.21.31
ei rīti — taková událost — CC Madhya 15.66
ekāśīti-sahasrakam — osmdesát jedna tisíc — SB 12.13.9
ekāśītiḥ — osmdesát jedna — SB 5.4.13, SB 11.2.19
gamana-rīti — způsob cestování — CC Madhya 18.56
gaṅgā iti — zvaná Gaṅgā — SB 10.70.44
gīta-govinda-gīti — písnĕ z Gīta-govindy — CC Antya 17.62
gīti — písní — CC Ādi 4.110
gīti — písnĕ — CC Madhya 2.77
gītikā — nebeské písně — SB 10.12.35
govinda dāmodara mādhava iti — ó Govindo, ó Dāmodare, ó Mādhavo — SB 10.39.31
govindaḥ iti — jako Govindu — SB 10.27.23
hā hā iti — „ó, ó!“ — SB 10.44.38
hā hā iti — „bĕda, bĕda!“ — SB 10.59.22
hā-hā iti — „bĕda, bĕda“ — SB 10.75.39, SB 10.77.36
hataḥ asi iti — teď je s tebou konec — SB 8.11.30
indrapramitiḥ — Indrapramiti — SB 12.6.56
indriya-prīti-nimittam — pro uspokojení smyslů — SB 5.9.9-10
īśvarera rīti — vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Madhya 17.114
iti — tak — Bg 1.25, Bg 1.43, Bg 4.16, Bg 6.8, Bg 6.36, Bg 8.13, Bg 8.21, Bg 9.6, Bg 13.1-2, Bg 13.1-2, Bg 14.5, Bg 17.2, Bg 18.3, Bg 18.3, Bg 18.6, Bg 18.8, Bg 18.9, Bg 18.11, Bg 18.59, Bg 18.63, Bg 18.64, Bg 18.70, SB 1.8.45, SB 1.12.17, SB 3.32.24, SB 3.33.9, SB 3.33.12, SB 4.1.20, SB 4.1.29, SB 4.4.23, SB 4.5.7, SB 4.13.35, SB 4.18.12, SB 4.19.29, SB 4.20.34, SB 5.20.3-4, SB 5.20.6, SB 5.20.33, SB 5.21.7, SB 5.24.13, SB 5.24.16, SB 5.26.7, SB 7.1.3, SB 7.1.7, SB 7.1.24, SB 7.2.13, SB 7.2.28, SB 7.2.29-31, SB 7.2.61, SB 7.3.12, SB 7.3.14, SB 7.4.22-23, SB 7.4.29, SB 7.5.51, SB 7.7.3, SB 8.23.29, SB 9.4.9, SB 9.6.11, SB 9.6.12, SB 9.6.12, SB 9.6.19, SB 9.6.23-24, SB 9.6.31, SB 9.7.5-6, SB 9.7.9, SB 9.7.10, SB 9.7.11, SB 9.7.12, SB 9.7.13, SB 9.7.14, SB 9.8.9-10, SB 9.8.12, SB 9.10.23, SB 9.11.10, SB 9.13.6, SB 9.14.13, SB 9.14.14, SB 9.15.11, SB 9.15.12-13, SB 9.16.13, SB 9.16.13, SB 9.16.14, SB 9.16.32, SB 9.17.1-3, SB 9.17.5, SB 9.17.10, SB 9.18.45, SB 9.20.33, SB 9.20.34, SB 9.22.12-13, SB 9.23.7-10, SB 9.23.20-21, SB 9.23.35-36, SB 9.23.35-36, SB 10.1.61, SB 10.2.14, SB 10.2.15, SB 10.3.18, SB 10.3.41, SB 10.3.42, SB 10.4.22, SB 10.6.1, SB 10.9.23, SB 10.11.3, SB 10.11.5, SB 10.12.24, SB 10.13.43, SB 10.13.57, SB 10.13.57, CC Ādi 1.3, CC Ādi 1.75, CC Ādi 1.93, CC Ādi 1.106, CC Ādi 2.5, CC Ādi 2.53, CC Ādi 3.51, CC Ādi 4.163, CC Antya 1.170, CC Antya 3.56, CC Antya 3.85, CC Antya 4.178, CC Madhya 2.61, CC Madhya 6.164, CC Madhya 7.143, CC Madhya 8.216, CC Madhya 9.29, CC Madhya 9.30, CC Madhya 9.260, CC Madhya 11.47, CC Madhya 14.189, CC Madhya 14.228, CC Madhya 19.119, CC Madhya 19.141, CC Madhya 19.143, CC Madhya 19.186, CC Madhya 19.186, CC Madhya 19.209, CC Madhya 19.211, CC Madhya 19.212, CC Madhya 19.230, CC Madhya 20.148, CC Madhya 20.158, CC Madhya 20.158, CC Madhya 20.158, CC Madhya 20.312, CC Madhya 20.399, CC Madhya 21.9, CC Madhya 22.32, CC Madhya 22.34, CC Madhya 22.90, CC Madhya 22.100, CC Madhya 22.101, CC Madhya 23.8, CC Madhya 23.19, CC Madhya 23.31, CC Madhya 23.76, CC Madhya 23.81, CC Madhya 23.85, CC Madhya 24.74, CC Madhya 24.74, CC Madhya 24.74, CC Madhya 24.81, CC Madhya 24.81, CC Madhya 24.81, CC Madhya 24.146, CC Madhya 24.172, CC Madhya 24.189, CC Madhya 24.297, CC Madhya 24.350, CC Antya 6.285, CC Antya 7.86, CC Antya 8.49, CC Antya 14.16, CC Antya 14.120, CC Antya 16.87, CC Antya 19.70, SB 10.46.47, SB 10.66.31, SB 10.80.13, SB 10.81.16, SB 10.81.23, SB 10.86.3, SB 10.86.13, SB 10.87.37, SB 11.2.43, SB 11.3.33, SB 11.3.37, SB 11.3.43, SB 11.4.5, SB 11.4.12, SB 11.30.25, SB 12.1.31, SB 12.2.33, SB 12.2.39, SB 12.3.18, SB 12.3.28, SB 12.4.25, SB 12.6.28, SB 12.6.33, SB 12.6.63, SB 12.6.65, SB 12.7.17, SB 12.8.30, SB 12.8.37, SB 12.10.13, SB 12.10.26, SB 12.11.21, SB 12.11.31, SB 12.11.33, SB 12.11.35, SB 12.11.39, SB 12.12.46, SB 12.12.47
iti — takto — Bg 2.9, Bg 2.42-43, Bg 3.27, Bg 3.28, Bg 4.4, Bg 4.14, Bg 5.8-9, Bg 5.8-9, Bg 6.2, Bg 6.18, Bg 7.4, Bg 7.6, Bg 7.12, Bg 7.19, Bg 11.4, Bg 11.21, Bg 11.41-42, Bg 11.41-42, Bg 11.50, Bg 13.8-12, Bg 13.19, Bg 15.17, Bg 15.20, Bg 16.11-12, Bg 16.13-15, Bg 17.11, Bg 17.16, Bg 17.20, Bg 17.23, Bg 17.24, Bg 17.25, Bg 17.26-27, Bg 17.26-27, Bg 17.26-27, Bg 17.28, Bg 18.18, Bg 18.32, Bg 18.74, SB 1.2.1, SB 1.2.23, SB 1.2.23, SB 1.3.23, SB 1.3.33, SB 1.3.34, SB 1.4.1, SB 1.5.38, SB 1.7.2, SB 1.7.13-14, SB 1.7.17, SB 1.8.35, SB 1.10.14, SB 1.11.10, SB 1.12.29, SB 1.12.30, SB 1.13.12, SB 1.13.60, SB 1.14.22, SB 1.15.4, SB 1.15.19, SB 1.15.51, SB 1.17.20, SB 1.17.23, SB 1.17.24, SB 1.17.27, SB 1.17.28, SB 1.17.42, SB 1.18.36, SB 1.18.37, SB 1.18.40, SB 1.18.49, SB 1.19.7, SB 1.19.17, SB 1.19.19, SB 1.19.24, SB 2.2.18, SB 2.3.13, SB 2.4.11, SB 2.5.24, SB 2.5.24, SB 2.5.24, SB 2.5.41, SB 2.5.42, SB 2.6.28, SB 2.6.33, SB 2.7.2, SB 2.7.4, SB 2.7.6, SB 2.7.42, SB 2.7.47, SB 2.7.52, SB 2.8.11, SB 2.8.27, SB 2.9.2, SB 2.10.7, SB 2.10.14, SB 2.10.30, SB 2.10.41, SB 3.1.5, SB 3.1.14, SB 3.2.1, SB 3.2.13, SB 3.2.22, SB 3.4.4, SB 3.4.14, SB 3.4.23, SB 3.4.27, SB 3.5.29, SB 3.5.44, SB 3.6.1, SB 3.6.9, SB 3.9.6, SB 3.10.7, SB 3.11.18, SB 3.11.37, SB 3.12.1, SB 3.12.9, SB 3.12.10, SB 3.12.15, SB 3.12.20, SB 3.12.28, SB 3.12.41, SB 3.12.42, SB 3.12.56, SB 3.13.5, SB 3.13.9, SB 3.13.16, SB 3.13.18, SB 3.13.23, SB 3.13.29, SB 3.13.46, SB 3.14.2, SB 3.14.13, SB 3.14.16, SB 3.15.22, SB 3.15.35, SB 3.15.42, SB 3.16.1, SB 3.16.4, SB 3.16.16, SB 3.19.6, SB 3.19.8, SB 3.19.10, SB 3.19.33, SB 3.20.2, SB 3.20.20, SB 3.20.37, SB 3.21.3, SB 3.21.6, SB 3.21.22, SB 3.21.49, SB 3.22.25, SB 3.25.10, SB 3.25.10, SB 3.25.12, SB 3.26.14, SB 3.26.17, SB 3.26.22, SB 3.26.26, SB 3.26.26, SB 3.26.30, SB 3.26.42, SB 3.27.2, SB 3.29.6, SB 3.29.10, SB 3.29.34, SB 3.29.37, SB 3.30.29, SB 3.31.30, SB 3.31.33, SB 3.32.31, SB 4.1.1, SB 4.4.24, SB 4.4.28, SB 4.5.4, SB 4.7.1, SB 4.7.1, SB 4.7.44, SB 4.7.48, SB 4.7.58, SB 4.8.18, SB 4.8.39, SB 4.8.62, SB 4.8.70, SB 4.9.26, SB 4.9.46, SB 4.10.22, SB 4.11.30, SB 4.12.4, SB 4.12.16, SB 4.12.18, SB 4.12.21, SB 4.12.33, SB 4.12.38, SB 4.12.49-50, SB 4.13.13, SB 4.13.14, SB 4.13.40, SB 4.14.6, SB 4.14.30, SB 4.14.45, SB 4.14.45, SB 4.15.24, SB 4.16.1, SB 4.16.26, SB 4.17.13, SB 4.17.19, SB 4.19.10, SB 4.19.13, SB 4.19.18, SB 4.19.24-25, SB 4.20.5, SB 4.20.30, SB 4.20.32, SB 4.21.45, SB 4.21.46, SB 4.22.44, SB 4.22.56, SB 4.24.4, SB 4.24.32, SB 4.24.66, SB 4.25.1, SB 4.25.43, SB 4.26.6, SB 4.27.3, SB 4.27.13, SB 4.27.20, SB 4.28.17, SB 4.28.37, SB 4.29.4, SB 4.29.5, SB 4.29.8, SB 4.29.9, SB 4.29.9, SB 4.29.23-25, SB 4.29.42-44, SB 4.29.51, SB 4.29.54, SB 4.29.59, SB 4.29.62, SB 4.29.70, SB 4.29.71, SB 4.29.74, SB 4.30.31, SB 4.30.43, SB 4.30.43, SB 4.31.8, SB 4.31.17, SB 4.31.23, SB 4.31.30, SB 5.1.10, SB 5.1.20, SB 5.1.20, SB 5.1.23, SB 5.1.25, SB 5.1.26, SB 5.1.28, SB 5.1.30, SB 5.1.37, SB 5.2.6, SB 5.2.17, SB 5.2.23, SB 5.3.4-5, SB 5.3.16, SB 5.3.17, SB 5.3.19, SB 5.4.2, SB 5.4.4, SB 5.4.9, SB 5.4.10, SB 5.4.19, SB 5.5.8, SB 5.5.32, SB 5.5.35, SB 5.6.16, SB 5.7.2, SB 5.7.3, SB 5.8.11, SB 5.8.14, SB 5.8.15, SB 5.8.25, SB 5.8.30, SB 5.9.4, SB 5.9.6, SB 5.9.8, SB 5.9.9-10, SB 5.9.9-10, SB 5.9.11, SB 5.9.17, SB 5.10.2, SB 5.10.4, SB 5.10.5, SB 5.10.6, SB 5.10.6, SB 5.10.7, SB 5.10.9, SB 5.11.10, SB 5.12.5-6, SB 5.12.5-6, SB 5.13.15, SB 5.13.26, SB 5.14.24, SB 5.14.45, SB 5.14.46, SB 5.15.14-15, SB 5.16.3, SB 5.16.8, SB 5.16.9, SB 5.16.11, SB 5.16.13-14, SB 5.17.1, SB 5.17.2, SB 5.17.9, SB 5.17.17, SB 5.18.2, SB 5.18.6, SB 5.18.14, SB 5.18.23, SB 5.18.25, SB 5.18.28, SB 5.18.32, SB 5.18.33, SB 5.18.39, SB 5.19.3, SB 5.19.8, SB 5.19.11, SB 5.19.15, SB 5.19.16, SB 5.19.17-18, SB 5.19.29-30, SB 5.19.31, SB 5.20.3-4, SB 5.20.3-4, SB 5.20.5, SB 5.20.9, SB 5.20.10, SB 5.20.10, SB 5.20.12, SB 5.20.15, SB 5.20.15, SB 5.20.17, SB 5.20.21, SB 5.20.21, SB 5.20.21, SB 5.20.23, SB 5.20.26, SB 5.20.26, SB 5.20.36, SB 5.20.39, SB 5.20.41, SB 5.20.44, SB 5.20.44, SB 5.21.18, SB 5.22.1, SB 5.22.5, SB 5.22.5, SB 5.22.7, SB 5.22.10, SB 5.23.5, SB 5.23.8, SB 5.24.1, SB 5.24.3, SB 5.24.6, SB 5.24.7, SB 5.24.16, SB 5.24.22, SB 5.24.23, SB 5.24.25, SB 5.24.26, SB 5.24.30, SB 5.25.1, SB 5.25.1, SB 5.25.1, SB 5.25.15, SB 5.26.1, SB 5.26.4, SB 5.26.7, SB 5.26.10, SB 5.26.10, SB 5.26.11, SB 5.26.11, SB 5.26.15, SB 5.26.39, SB 6.1.37, SB 6.1.40, SB 6.1.42, SB 6.2.8, SB 6.2.15, SB 6.2.21, SB 6.2.34, SB 6.2.38, SB 6.2.39, SB 6.3.2, SB 6.3.10, SB 6.3.10, SB 6.3.11, SB 6.3.24, SB 6.4.3, SB 6.4.16, SB 6.4.32, SB 6.4.32, SB 6.4.35-39, SB 6.4.54, SB 6.5.21, SB 6.5.29, SB 6.6.8, SB 6.6.17-18, SB 6.6.21-22, SB 6.7.13, SB 6.8.4-6, SB 6.8.8-10, SB 6.9.1, SB 6.9.18, SB 6.9.28, SB 6.9.35, SB 6.9.40, SB 6.10.6, SB 6.12.2, SB 6.12.5, SB 6.12.15, SB 6.12.23, SB 6.12.30, SB 6.13.12-13, SB 6.14.10, SB 6.14.27, SB 6.14.29, SB 6.14.44, SB 6.14.45, SB 6.14.46, SB 6.14.59, SB 6.16.1, SB 6.16.12, SB 6.16.41, SB 6.16.41, SB 6.17.10, SB 6.17.25, SB 6.17.36, SB 6.17.37, SB 6.17.38, SB 6.18.7, SB 6.18.27-28, SB 6.18.29, SB 6.18.43, SB 6.18.44, SB 6.18.55, SB 6.18.62, SB 6.18.64, SB 6.19.7, SB 6.19.8, SB 6.19.15, SB 7.1.27, SB 7.2.49, SB 7.3.22, SB 7.5.11, SB 7.5.12, SB 7.5.13, SB 7.5.18, SB 7.5.23-24, SB 7.5.33, SB 7.5.39-40, SB 7.5.48, SB 7.5.48, SB 7.6.26, SB 7.7.11, SB 7.7.19-20, SB 7.7.23, SB 7.7.23, SB 7.7.23, SB 7.7.25, SB 7.7.32, SB 7.7.35, SB 7.9.25, SB 7.9.41, SB 7.9.50, SB 7.10.15-17, SB 7.10.48, SB 7.10.57, SB 7.12.31, SB 7.13.14, SB 7.13.14, SB 7.13.28, SB 7.15.31, SB 7.15.50-51, SB 7.15.75, SB 7.15.78, SB 7.15.80, SB 8.1.17, SB 8.1.21, SB 8.1.25, SB 8.1.27, SB 8.1.30, SB 8.4.7, SB 8.4.26, SB 8.5.24, SB 8.6.26, SB 8.7.4, SB 8.8.34, SB 8.8.37, SB 8.8.38, SB 8.9.2, SB 8.9.8, SB 8.9.13, SB 8.9.13, SB 8.10.1, SB 8.11.2, SB 8.11.10, SB 8.12.17, SB 8.12.22, SB 8.12.45, SB 8.13.17, SB 8.13.18, SB 8.13.26, SB 8.16.21, SB 8.16.60, SB 8.17.1, SB 8.17.11, SB 8.17.16, SB 8.18.11, SB 8.19.1, SB 8.19.12, SB 8.19.23, SB 8.19.38, SB 8.19.41, SB 8.19.42, SB 8.19.42, SB 8.20.3, SB 8.20.4, SB 8.21.13, SB 8.21.34, SB 8.23.1, SB 8.23.11-12, SB 8.23.18, SB 8.24.11, SB 8.24.31, SB 8.24.54, SB 9.1.2-3, SB 9.1.32, SB 9.2.21, SB 9.3.26, SB 9.3.27, SB 9.3.35, SB 9.4.7, SB 9.4.41, SB 9.5.12, SB 9.5.19, SB 9.5.27, SB 9.6.7, SB 9.6.23-24, SB 9.6.33-34, SB 9.6.41-42, SB 9.6.41-42, SB 9.6.44, SB 9.7.11, SB 9.7.12, SB 9.7.15, SB 9.8.14, SB 9.9.9, SB 9.9.48, SB 9.9.49, SB 9.10.2, SB 9.10.11, SB 9.11.11, SB 9.11.12, SB 9.13.8, SB 9.14.11, SB 9.14.30, SB 9.15.7, SB 9.17.1-3, SB 9.17.6, SB 9.17.6, SB 9.18.38, SB 9.21.14, SB 9.21.19-20, SB 9.23.30-31, SB 9.23.38, SB 9.24.6-8, SB 9.24.27, SB 9.24.35, SB 10.1.26, SB 10.1.65-66, SB 10.2.11-12, SB 10.2.42, SB 10.4.3, SB 10.4.13, SB 10.5.12, SB 10.5.32, SB 10.6.11, SB 10.6.30, SB 10.6.41, SB 10.7.24, SB 10.8.8-9, SB 10.8.12, SB 10.8.14, SB 10.8.20, SB 10.8.28, SB 10.8.32, SB 10.8.50, SB 10.11.4, SB 10.11.10, SB 10.11.30, SB 10.11.58, SB 10.12.6, SB 10.12.16, SB 10.12.25, SB 10.12.29, SB 10.13.39, Iso: Mantra desátá, Iso: Mantra třináctá, CC Ādi 1.6, CC Ādi 2.11, CC Ādi 2.11, CC Ādi 2.11, CC Ādi 2.63, CC Ādi 2.63, CC Ādi 2.63, CC Ādi 4.230, CC Ādi 15.27, CC Ādi 17.78, CC Madhya 6.102, CC Madhya 8.216, CC Madhya 9.32, CC Madhya 9.32, CC Madhya 19.200, CC Madhya 19.200, CC Madhya 20.242, CC Madhya 24.12, CC Antya 1.99, CC Antya 1.120, CC Antya 6.263, CC Antya 16.87, CC Antya 19.53, SB 2.5.40-41, SB 10.14.21, SB 10.14.41, SB 10.14.48, SB 10.19.11, SB 10.21.6, SB 10.22.11, SB 10.22.28, SB 10.23.2, SB 10.23.9, SB 10.23.12, SB 10.23.12, SB 10.23.49, SB 10.23.52, SB 10.24.22, SB 10.24.38, SB 10.25.19, SB 10.26.17, SB 10.26.24, SB 10.27.28, SB 10.28.3, SB 10.28.14, SB 10.29.28, SB 10.29.32, SB 10.30.14, SB 10.30.20, SB 10.30.36, SB 10.34.13, SB 10.34.18, SB 10.34.25, SB 10.36.6, SB 10.38.24, SB 10.41.6, SB 10.41.52, SB 10.45.10, SB 10.45.25, SB 10.46.7, SB 10.46.27, SB 10.47.10, SB 10.48.28, SB 10.48.33, SB 10.49.30, SB 10.50.49, SB 10.51.6, SB 10.51.10, SB 10.51.31, SB 10.51.44, SB 10.52.14, SB 10.52.15, SB 10.52.18, SB 10.52.44, SB 10.53.4, SB 10.53.19, SB 10.54.21, SB 10.54.52, SB 10.55.2, SB 10.55.39, SB 10.56.30, SB 10.56.32, SB 10.57.2, SB 10.57.7, SB 10.57.7, SB 10.57.9, SB 10.57.24, SB 10.57.31, SB 10.57.34, SB 10.57.34, SB 10.58.12, SB 10.58.22, SB 10.58.38, SB 10.59.30, SB 10.59.32, SB 10.59.35, SB 10.60.22, SB 10.60.39, SB 10.61.28, SB 10.61.30, SB 10.61.32, SB 10.62.9, SB 10.62.11, SB 10.62.17, SB 10.63.30, SB 10.63.50, SB 10.64.9, SB 10.64.17, SB 10.64.17, SB 10.64.17, SB 10.64.18, SB 10.64.21, SB 10.64.24, SB 10.64.30, SB 10.66.2, SB 10.66.25, SB 10.66.26, SB 10.66.28, SB 10.66.37, SB 10.69.6, SB 10.69.22, SB 10.69.41, SB 10.69.43, SB 10.70.31, SB 10.70.47, SB 10.71.1, SB 10.71.20, SB 10.72.27, SB 10.72.33, SB 10.73.24, SB 10.74.6, SB 10.74.25, SB 10.74.31, SB 10.75.2, SB 10.76.12, SB 10.76.13, SB 10.77.1, SB 10.77.11, SB 10.77.20, SB 10.77.25, SB 10.78.29, SB 10.78.36, SB 10.80.15, SB 10.81.5, SB 10.81.23, SB 10.82.10, SB 10.83.5, SB 10.84.5, SB 10.85.20, SB 10.85.52, SB 10.86.37, SB 10.86.50, SB 10.87.16, SB 10.87.20, SB 10.87.25, SB 10.87.34, SB 10.87.36, SB 10.87.42, SB 10.87.43, SB 10.87.49, SB 10.88.3, SB 10.88.17, SB 10.88.21, SB 10.89.35, SB 10.89.46, SB 10.89.63, SB 10.90.41, SB 11.5.23, SB 11.5.31, SB 11.6.20, SB 11.6.32, SB 11.7.8, SB 11.7.13, SB 11.7.16, SB 11.9.25, SB 11.9.32, SB 11.10.34, SB 11.10.37, SB 11.11.1, SB 11.11.10, SB 11.12.17, SB 11.13.10, SB 11.13.20, SB 11.13.21, SB 11.13.23, SB 11.13.24, SB 11.13.33, SB 11.13.41, SB 11.14.16, SB 11.16.7, SB 11.17.10, SB 11.18.27, SB 11.18.44, SB 11.18.46, SB 11.20.5, SB 11.21.3, SB 11.21.42, SB 11.22.14, SB 11.22.15, SB 11.22.16, SB 11.22.20, SB 11.22.21, SB 11.22.24, SB 11.22.29, SB 11.22.45, SB 11.22.47, SB 11.23.31, SB 11.23.49, SB 11.23.49, SB 11.24.5, SB 11.24.7, SB 11.25.12, SB 11.26.20, SB 11.27.7, SB 11.27.13, SB 11.28.16, SB 11.28.21, SB 11.29.7, SB 11.29.14, SB 11.30.10, SB 11.30.40, SB 11.30.44, SB 11.30.50, SB 12.3.26, SB 12.6.8, SB 12.6.22, SB 12.6.63, SB 12.6.72
iti — proto — Bg 4.3, SB 9.21.31-33
iti — rovněž — Bg 13.23
iti — tak uvažoval — SB 1.4.25
iti — je to tak — SB 1.5.15
iti — to vše — SB 1.8.50, SB 2.7.38
iti — -takto — SB 1.9.1, SB 1.9.32
iti — a tak dále — SB 1.15.18
iti — tato — SB 2.4.1
iti — takto se rouhající — SB 2.5.13
iti — ty všechny — SB 2.5.18
iti — to je — SB 3.9.1
iti — takto (jsi uvažoval) — SB 4.11.33
iti — takto uvažoval — SB 5.8.7
iti — takto (říkali s opovržením) — SB 5.9.9-10
iti — tak uvažovali — SB 5.10.1
iti — přijímá ho jako — SB 5.14.5
iti — takto uvažuje — SB 5.14.17