Synonyms Index

deva-mātaḥ — ó matko polobohů — SB 8.17.12
deva-mātuḥ — matky polobohů (Aditi) — SB 3.1.33
deva-māyā — iluzorní energií Viṣṇua — SB 3.30.5
deva-māyā — vnější energie Pána — SB 3.31.20
deva-māyā — vnější energií Pána — SB 4.7.2
deva-māyā — iluzorní projev vnější energie — SB 10.8.40
deva-maya-ātmani — Nadduši a opatrovatele polobohů — SB 6.13.19-20
deva-māyā-mohitāḥ — zmateni vnější, iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.6.10
deva-māyā-vimūḍhān — kteří jsou zmateni vnější energií Nejvyššího Pána — SB 7.15.38-39
deva-mayam — v kvalitě dobra — SB 2.2.30
deva-māyām — různorodé energie Pána — SB 2.7.42
deva-māyām — Pánovu pokrývající energii — SB 2.7.46
deva-māyām — hmotnou iluzorní energii — CC Madhya 6.235
deva-māyām — vliv vnĕjší klamné energie — CC Madhya 24.190
deva-māyām — jejíž podoba je výtvorem matoucí energie Pána — SB 11.8.7
deva-māyām iva — přesně jako matoucí energie Pána — SB 9.20.8-9
deva-māyayā — vlivem iluzorní energie — SB 5.14.28
deva-māyayā — māyou Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 8.12.35
deva-māyayā — transcendentální láskou ke Mně (toužící Mě mít za svého milovaného syna) — SB 10.3.39
deva-māyayā — klamnou energií Pána — SB 11.2.8
deva-mīḍhā — milostivĕ pokropená bohem deštĕ — SB 10.20.7
deva-muni-gaṇa — polobozi a velcí svĕtci — CC Antya 4.130
deva-muni-indra-guhyam — tĕžké dosáhnout dokonce i pro velké polobohy, svĕtce a krále — CC Madhya 22.42
deva-muni-indra-guhyam — tĕžké dosáhnout i pro velké polobohy, svĕtce a krále — CC Madhya 24.219
deva-mūrti — božstva — CC Madhya 18.59
deva-nikāya — ze všech polobohů — SB 10.27.25
deva-pālaḥ — Devapāla — SB 5.20.26
deva-patayaḥ — vládci polobohů, například Pán Indra — SB 5.17.13
deva-patnyaḥ — manželky polobohů — SB 4.23.23
deva-pracoditāḥ — zásluhou polobohů — SB 10.25.32
deva-pravarāḥ — ó nejlepší z polobohů — SB 6.1.46
deva-pravaraḥ — hlavní z polobohů — SB 8.6.3-7
deva-pravarau — dva krásní polobozi — SB 4.12.20
deva-pravarau — dva významní polobozi — SB 10.20.2
deva-pūjā — uctívání polobohů — CC Ādi 14.65
deva-rājāya — krále Indru — SB 8.11.30
deva-rātaḥ — ochráněný polobohy — SB 9.16.32
deva-ṛṣabhaḥ — Deva-ṛṣabha — SB 6.6.5
deva-ṛṣau — mudrc mezi polobohy — SB 10.36.20
deva-ṛṣayaḥ — ṛṣiové mezi polobohy — SB 1.9.5
deva-ṛṣayaḥ sapta — sedm mudrců mezi polobohy — SB 12.2.31
deva-ṛṣe — ó nejlepší světče mezi polobohy — SB 7.4.44
deva-ṛṣe — ó velký mudrci mezi polobohy — SB 7.14.1
deva-ṛṣe — ó mudrci mezi polobohy — CC Madhya 24.278
deva-ṛṣeḥ — světce Nārady Muniho — SB 7.7.11
deva-ṛṣeḥ — Devarṣiho Nārady — SB 7.7.13
deva-ṛṣeḥ — Nāradou, mudrcem polobohů — SB 10.71.1
deva-ṛṣi — z nebeských mudrců — SB 3.23.4-5
deva-ṛṣi — polobozi a mudrci — SB 4.15.8
deva-ṛṣi — velkých mudrců — SB 4.29.84