Synonyms Index

pūtanā-deham — obrovské mrtvé tělo Pūtany — SB 10.6.31
sa-deham — ve stejném tĕle — SB 11.31.12
śakti deha — dejte mi prosím schopnost — CC Madhya 12.3
śakti deha' — prosím dejte sílu — CC Antya 14.4
sanātane bhikṣā deha — dej obĕd také Sanātanovi — CC Madhya 20.73
sandehaḥ — všechny pochyby — Bg 18.73
sandehaḥ — pochyby — SB 1.12.17
sandehaḥ — pochyba — SB 10.71.7
sandehaḥ — pochybnost — SB 10.88.2
sandehāḥ — všechny jejich pochyby — SB 11.13.41
sandeham — pochybu — SB 11.28.23
sat-cit-ānanda-deha — transcendentální, blažené, duchovní tĕlo — CC Madhya 18.191
sei deha — to tĕlo — CC Antya 4.193
siddha-deha — duchovní tĕlo — CC Antya 5.51
siddha-deha — vĕčné tĕlo nebo seberealizované postavení — CC Madhya 22.157
siddha-deha pāñā — poté, co dostal duchovní tĕlo — CC Antya 1.32
siddha-deha tumi — jsi již osvobozený — CC Antya 11.24
śikṣā deha' — poučuješ — CC Antya 8.69
śrī-videhaḥ uvāca — král Videha řekl — SB 11.2.28
sthāvara-deha — tĕlo stromu — CC Madhya 8.257
su-dehaḥ — překrásné tělo — SB 9.14.35
sūkṣma-dehaḥ — ve svém subtilnějším těle — SB 8.19.10
sva-deha — jeho těla — SB 6.18.30
sva-deha-antaḥ — uvnitř těla — SB 2.2.8
sva-deha-antaḥ — ve vlastním tĕle — CC Madhya 24.156
sva-deha-jaḥ — zrozený z vlastního těla — SB 7.5.37
sva-deha-kuhare — v hloubi svého srdce — SB 3.28.33
sva-deha-niṣpādita — vykonávané jeho vlastním tělem — SB 5.14.1
sva-dehaḥ — vlastní tělo — SB 7.15.37
sva-deham — své tělo — SB 3.29.43, SB 5.1.16
sva-deham — své vlastní tělo — SB 4.4.26, SB 9.16.24
sva-dehāt — z jeho těla — SB 3.17.18
tat-dehaḥ — její tělo — SB 3.33.28
tat-dehaḥ — její obrovské tělo — SB 10.6.14
tat-deham — tělo Mahārāje Nimiho — SB 9.13.7
tat-deham — Jeho tĕlo — SB 11.31.20
tat-dehataḥ — z Keśīho tĕla — SB 10.37.8
tomāra deha — tvoje tĕlo — CC Antya 4.76, CC Antya 4.94, CC Antya 4.172
tomāra deha — svoje tĕlo — CC Antya 4.172
tumi bhikṣā deha — lépe, když ty uvaříš — CC Madhya 17.177
vaideha- rāja-duhitari — tímto stavem matky Sīty, dcery krále Videhy — SB 9.10.11
vaidehaḥ — rovněž známý jako Vaideha — SB 9.13.13
vaideham — krále Videhy — SB 10.57.24
vaiṣṇava deha — tĕlo vaiṣṇavy — CC Antya 4.191
videha — Mahārāja Janaka — SB 2.7.43-45
videha-jaḥ — protože se narodil z těla Mahārāje Nimiho, který opustil své hmotné tělo — SB 9.13.13
videha-nagare — ve mĕstĕ zvaném Videha — SB 11.8.22
videhaḥ — bez hmotného těla — SB 9.13.11
videhaḥ — Nimi Mahārāja — SB 11.2.26
videhān — země Videhů — SB 10.2.3