Synonyms Index

dehān — hrubohmotná těla — SB 7.2.46
dehān — hmotná tĕla — SB 10.24.17, SB 11.22.36, SB 12.5.6
dehān — tĕla — SB 10.47.26
dehārāmī — ten, kdo své tĕlo považuje za sebe sama a zajímá ho jen smyslový požitek — CC Madhya 24.212
dehārāmī — ti, kdo jsou pohroužení v tĕlesném pojetí života — CC Madhya 24.214, CC Madhya 24.218
dehārāmī haya — náleží ke kategorii tĕlesného pojetí života — CC Madhya 24.216
dehasya — těla — SB 1.8.48, SB 3.4.33, SB 3.20.53, SB 3.30.3, SB 7.7.18
dehasya — jehož tělo — SB 7.3.18
dehasya — z těla Pūtany — SB 10.6.34
dehasya — těla nebohého člověka — SB 10.10.16
dehasya — jehož tĕlo — SB 10.55.8
dehāt — z těla — SB 6.12.35
dehāt — z těla (matky) — SB 6.15.7
dehāt — z jednoho těla — SB 6.16.57
dehāt — od tĕla — SB 11.10.8
dehataḥ — z těla — SB 3.12.27, SB 4.19.37
dehāya — tělu — SB 4.24.39
dehāya — svá transcendentální tĕla — SB 10.27.11
deśa-kāla-deha-avasthāna — země, času, těla a postavení — SB 6.9.42
deva-deha — tĕlo poloboha — CC Madhya 8.257
divya-deha — transcendentální tĕlo — CC Madhya 24.134
dravya deha — zaplať dluh — CC Antya 9.52
e-deha — tohoto tĕla — CC Ādi 4.183
ei deha — toto tĕlo — CC Antya 4.98, CC Madhya 10.37
gaṅgā pāra kari' deha' — pomoz mi dostat se přes Gangu — CC Madhya 20.43
gaura-deha — transcendentálnímu tĕlu Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Antya 11.5
gopī-deha — tĕla gopī — CC Madhya 8.225
gopī-deha — tĕlo gopī — CC Madhya 9.134
grasta- dehaḥ — postižené tělo — SB 9.3.14
grasta-dehasya — toho, kdo je přemožen — SB 7.6.7
gṛhīta-deham — přijal podobu připomínající hmotné tělo — SB 9.8.24
indriya-kalya-deham — schopné tělo — SB 6.19.26-28
jvale deha — moje tĕlo hoří — CC Madhya 9.189
khara-deha — tĕlem osla — SB 10.15.34
kibā deha — jakou cenu má toto tĕlo — CC Madhya 11.49
kichu sandeha nā kara — nepochybujte — CC Antya 2.56
koṭi-deha — miliónů tĕl — CC Antya 4.55
kṛṣṇa-deha — transcendentální tĕlo Kṛṣṇy — CC Madhya 21.23
ku-deha — v tomto těle vytvořeném z hmoty a plném nečistot, jako jsou výkaly a moč — SB 5.12.2
kuṇḍalī-bhūta-dehasya — jejíž stočené tělo — SB 5.23.5
lañā deha' — prosím získej — CC Antya 13.29
mana-deha — mysl a tĕlo — CC Antya 20.61
nā deha — nedáš — CC Madhya 5.56
nā deha' kene — proč nedáš — CC Antya 6.322
nāhi deha' — nenabídneš — CC Antya 6.320
nara-deha — s tĕlem človĕka — CC Ādi 17.178-179
pāriṣada-deha — tĕlo Kṛṣṇova společníka — CC Antya 4.197
prāṇa-dehayoḥ — od vzduchu života a hmotného těla — SB 7.2.45
pūrva-deha — o Jeho předchozí inkarnaci — SB 4.17.6-7