Synonyms Index

yakṣa-rakṣobhiḥ — Yakṣové a Rākṣasové — SB 3.19.21
yakṣa-rāṭ — Kuvera, nebeský pokladník a král Yakṣů — SB 8.18.17
yakṣa-rāṭ — vládce Yakṣů (Kuvera) — SB 10.90.9
yakṣa-vittaḥ — jehož bohatství připomíná bohatství nĕjakého Yakṣi — SB 11.23.24
yakṣa-vittasya — který jen shromažďoval majetek a neutrácel, jako Yakṣové, kteří střeží Kuverův poklad — SB 11.23.9
yakṣāḥ — Yakṣové — SB 4.12.3, SB 6.10.19-22, SB 7.8.37-39, SB 10.63.9
yakṣaḥ — Yakṣa (zástupce démonského druhu) — SB 7.7.50
yakṣaiḥ — králi, kteří jsou jako loupeživí darebáci — SB 5.13.6
yakṣaiḥ — Yakṣi — SB 10.78.15
yakṣān — Yakṣi — SB 4.12.3, SB 10.62.17
yat vivakṣayā — s cílem vyjádřit jaké myšlenky — SB 11.22.3
yoga-kakṣām — levé koleno pevně stažené kusem látky — SB 4.6.39
yoga-lakṣaṇaiḥ — osmi příznaky jógové dokonalosti — SB 3.21.4
yojana-lakṣa-dvayāt — 2 560 000 kilometrů daleko — SB 5.22.16
yojana-lakṣa-dvitaye — ve vzdálenosti 2 560 000 kilometrů — SB 5.22.14
yuga-sahasra-upalakṣaṇena — sestávající z tisíce věků — SB 5.17.1