Synonyms Index

nijagrāha — dostatečně potrestal — SB 1.16.5
nirvyagraḥ — nevzrušenĕ — SB 10.81.32
nistriṁśa-agra-āhataḥ — jelikož byl zasažen špičkou meče — SB 9.2.7
paryagrahīt — obejmul — SB 10.80.18
patākā-agraiḥ — příznivými znaky — SB 1.11.13
prabhura āgrahe — díky dychtivosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Madhya 7.55
prācīna-agraiḥ — rozprostřel trávu kuśa tak, aby směřovala na východ — SB 4.24.10
pragrahiṇam — který držel koňské otěže — SB 10.1.34
prāk-agraiḥ — s vrcholky směřujícími na východ — SB 4.29.49
pratijagrāha — přijal — SB 6.5.44, SB 9.18.23
pratijagrāha — uchopil — SB 10.67.18
pratyagra — Pratyagra — SB 9.22.6
pratyagrahīt — přijal — SB 10.81.35
rūpasya agrajaḥ — starší bratr Śrīly Rūpy Gosvāmīho — CC Madhya 24.348
sa-agra-jaḥ — se svým starším bratrem Balarāmou — SB 10.15.41
sa-agra-jātam — jeho starším bratrem, Śrī Sanātanou Gosvāmīm — CC Antya 2.1
sa-agra-jātam — s jeho starším bratrem Śrī Sanātanou Gosvāmīm — CC Antya 3.1
sa-agrajaḥ — a se svým starším bratrem — SB 10.57.10
sa-agrajam — s Jeho starším bratrem — SB 10.23.21
sa-tāla-agraiḥ — s vrcholy palem — SB 10.15.38
sabāra āgrahe — kvůli dychtivosti jich všech — CC Antya 8.86
sāgram — o něco více než — SB 3.20.15
saha-agrajaḥ — se svým bratrem Balarāmou — SB 10.22.29
saha-agrajam — který si hrál se svým starším bratrem Balarāmou — SB 10.11.14
śālagrāma — śālagrāma-nārāyaṇa-śilā — CC Ādi 13.86
śālagrāma-lakṣaṇa — znaky śālagrāma-śily — CC Madhya 24.335
śālagrāmam — vesnice zvaná Śālagrāma — SB 5.8.30
śālagrāme — Pánu Viṣṇuovi v podobĕ śālagrāmu — CC Madhya 15.55
śālagrāme samarpiyā — po obĕtování śālagrāma-śile — CC Madhya 18.134
śālagrāmera — Pána Śālagrāma — CC Madhya 15.204
samagra — všechny — CC Ādi 10.163
samagra — úplnými — SB 10.53.19
samagra-aṅgam — všechny údy — SB 3.28.18
samagrahīt — pronášel dokonalým způsobem — SB 6.2.13
samagrahīt — oženil se — SB 9.24.37
samagrahīt — chytil — SB 10.44.36
samagralakṣaṇam — se všemi dobrými vlastnostmi — SB 6.19.26-28
samagram — celkově — Bg 4.23
samagram — zcela — Bg 7.1
samagram — všechny — Bg 11.30
samagram — ve shrnutí — SB 3.4.18
samagram — celý — CC Madhya 23.23
samagrān — všechny — Bg 11.30
samagraṇīḥ — jasně nejlepší — SB 9.15.33
saptagrāma-mulukera — místa zvaného Saptagrám — CC Antya 6.17
saptagrāme — ve vesnici Saptagrám — CC Madhya 16.217
śīra- agrataḥ — z přední části pluhu — SB 9.13.18
su-vyagra-cittāḥ — jsou pilně zaměstnané — SB 10.8.30
sva-nāsā-agra — na špičku svého nosu — SB 3.28.12
sva-nāsa-agra — na špičku svého nosu — SB 11.14.33