Synonyms Index

agrataḥ — poté, co nejprve rozdá ostatním — SB 6.19.19-20
agrataḥ — ze všeho nejdříve — SB 6.19.24
agrataḥ — před — SB 7.8.19-22, SB 10.41.8, SB 10.47.14, SB 12.11.48
agrataḥ — nejprve — SB 8.7.18, CC Madhya 1.203, SB 10.70.13
agrataḥ — předtím — SB 10.1.24
agrataḥ — vepředu — SB 10.6.22-23
agrataḥ — vpředu — SB 10.11.29, SB 10.53.5
agrataḥ — kupředu — SB 10.30.26
agrataḥ — před Ním — SB 10.70.14
agrataḥ — přede — SB 10.77.18
agrataḥ — první, před ostatními — SB 11.8.16
agrataḥ — dopředu — SB 11.13.20
agrataḥ — především — SB 11.17.33
agrataḥ — tak jak jdou za sebou — SB 12.12.7
agrataḥ agrataḥ — postupující — SB 8.10.10-12
āgrayaṇaiḥ — s provádĕním védské obĕti u příležitosti ochutnávání prvního zrní z nové skliznĕ — SB 10.20.48
anuga-agraṇīḥ — jeden z hlavních společníků — SB 4.2.20
anujagrāha — projevil přízeň — SB 5.24.22
anujagrāha — udĕlil milost — CC Madhya 19.120
asat-āgrahaḥ — s nemístnou zatvrzelostí — SB 5.9.6
asat-āgraham — tělesné pojetí života — SB 3.27.9
atyāgraha kare — úpĕnlivĕ naléhal, aby pozvání přijal — CC Ādi 7.57
avagraha — příliš připoutaní — SB 4.7.27
avagraha — nedostatek deštĕ — CC Madhya 10.1
avagrahaḥ — činnost — SB 3.9.6
avagrahaḥ — mylné pojetí — SB 3.25.10
avagrahau — vydávají se cestou — SB 4.27.25
avyagra — klidný — SB 10.53.29
avyagra-dhiyaḥ — s nerozptýlenou pozorností — SB 10.68.21
avyagraḥ — beze stop neklidu — SB 10.52.29
avyagraḥ — bez rozptýlení — SB 11.29.28
bāla-agra — konečku vlasu — CC Madhya 19.141
bhaṅga-udagrā — dost silná, aby prolomila — CC Antya 1.155
bharata-agrajaḥ — starší bratr Mahārāje Bharaty — SB 6.8.15
daṁṣṭra-agra — konce klů — SB 3.13.40
daṁṣṭra-agra — na špici Svých klů — SB 3.18.6
dhārmika-agra-gaṇya — mezi prvními na seznamu zbožných lidí — CC Madhya 16.218
durāgrahāṇām — nežádoucí touhy — SB 3.5.44
duravagraha — zlomyslně a zarputile — SB 6.9.36
duravagraha — ó tvrdohlavý — SB 10.29.31
duravagrahaḥ — závislost na nežádoucích věcech — SB 4.19.35
duravagrahāḥ — nezkrotných — SB 10.58.43
duravagrāhya — obtížné dosáhnout — SB 7.1.20
eka-agra — dokonalá pozornost — SB 4.24.79
eka-agra-manāḥ — s plnou pozorností — SB 4.29.82
eka-agram — pozornost soustředěnou na jediný bod — Bg 6.11-12
eka-agrayā — s upřenou pozorností — SB 8.17.2-3
ekāgra-manasā — s myslí zcela upřenou na lotosové nohy Pána — SB 7.9.7
gada-agrajaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa, starší bratr Gady — SB 10.41.32
gada-agrajaḥ — Kṛṣṇa, starší bratr Gady — SB 10.47.40, SB 10.52.40