Synonyms Index

* karma — plodonosnými činnostmi — CC Madhya 19.167
* pañca-vidhaḥ — skládající se z pěti smyslů pro získávání poznání (očí, uší, nosu, jazyka a hmatu) — SB 10.2.27
* satya-param — jenž je Absolutní Pravdou (jak je uvedeno na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu: satyaṁ paraṁ dhīmahi) — SB 10.2.26
+ ca — a — SB 10.2.26
ā — po hranici čeho — SB 2.3.12
ā — ze všech stran — SB 4.4.6
ā — dokonce i — SB 7.14.11, SB 11.29.16
ā — zcela — SB 10.48.16
ā — až po — SB 10.84.54, SB 11.19.18
ā — dokud — SB 11.18.37
ā — dokonce až po — SB 11.25.17
a — ne — SB 10.87.32
ā-abdam — po dobu jednoho roku — SB 10.13.26, SB 10.13.42
ā-abdam — po dobu jednoho roku (podle lidského měřítka) — SB 10.13.40
ā-aṅghri-mastakam — od nohou až po temeno hlavy — SB 10.13.49
ā-arkam — dokud bude slunce svítit — SB 10.14.40
a-bahu — nemající mnoho — SB 10.90.39
ā-bāla — počínaje dĕtmi — CC Madhya 7.81
ā-bāla — včetnĕ dĕtí — SB 10.16.15
ā-bāla-vṛddha — od dĕtí po starce — CC Madhya 4.83
ā-brahma — počínaje Pánem Brahmou — SB 5.14.29
ā-brahma — až po Pána Brahmu — SB 10.40.11, SB 10.85.36
ā-brahma — od Pána Brahmy — SB 11.21.5
ā-brahma-bhuvanāt — až po Brahmaloku — Bg 8.16, SB 3.27.27
ā-caṇḍāla — dokonce i tĕm nejnižším z lidí, známým jako caṇḍālové — CC Madhya 15.41
ā-caṇḍāla — i caṇḍāla, nejnižší z lidí — CC Madhya 15.108
ā-caṇḍālam — dokonce i pro caṇḍāly — CC Madhya 15.110
ā-caṇḍāle — dokonce mezi caṇḍāly — CC Ādi 4.40
ā-caṇḍāle — každému, i té nejnižší osobĕ — CC Madhya 1.251
a-gṛha-sammatām — která není doma ctěná — SB 6.14.40
ā-janma — od dĕtství — CC Madhya 9.25
ā-janma — od narození — CC Madhya 10.175, CC Antya 6.311
ā-jānu-lambita-bhuja — paže, které sahají až ke kolenům — CC Ādi 3.44
a-kalaṅka — bez znečištĕní — CC Ādi 13.91
ā-kalpa-antam — až do konce věku — SB 5.19.9
ā-kalpa-antam — do konce stvoření — SB 5.23.3
ā-kalpa-antāt — až do konce Brahmova dne — SB 12.10.36
ā-kalpam — po dobu vyměřenou stvoření — SB 5.20.41
ā-kalpam — až do konce vesmíru — SB 10.14.40
ā-kalpāt — od samého počátku dne Pána Brahmy — SB 10.87.6
a-kāma-krodha-lobhatā — oproštĕnost od chtíče, hnĕvu a chamtivosti — SB 11.17.21
ā-kaṇṭha — až po krk — SB 10.22.13
ā-kaṇṭha — po krk — SB 11.18.4
ā-kaṇṭha pūriyā — naplňující se až po krk — CC Madhya 11.209
a-kāra-ādyāḥ — počínaje písmenem a — SB 12.6.42
a-kāraḥ — první písmeno — Bg 10.33
a-kāraḥ — první písmeno, a — SB 11.16.12
ā-koṣṭham — až po špičku (luku) — SB 10.83.22
ā-mānasa-acalāt — až po horu Mānasa — SB 4.16.14
ā-manujāt — po lidské bytosti — SB 10.87.26