Synonyms Index

anyathā — jiné — Bg 13.8-12
anyathā — mimo — SB 1.5.14
anyathā — jiným způsobem — SB 1.5.40
anyathā — jinými prostředky — SB 6.2.46
anyathā — pravý opak — SB 7.3.11, SB 9.4.70
anyathā — abychom spolu neměli tento vztah pána a služebníka — SB 7.10.6
anyathā — alternativa — Iso: Mantra druhá
anyathā — jiný — CC Madhya 6.242
anyathā — nĕco jiného — CC Madhya 7.22
anyathā — v jiné — CC Madhya 24.135
anyathā — a jinak — CC Antya 9.44
anyathā — (jedná) jinak — SB 10.64.42
anyathā-buddhiḥ — klamné poznání — SB 11.13.10
āpsyatha — dosáhnete — SB 4.24.79
āsoyātha — závist — CC Madhya 14.205
ati-baḍa vyathā — moc bolesti — CC Madhya 15.125
ātma-yāthārthyaḥ — správné poznání o vlastním já — SB 1.12.28
avadhyāyatha — chováte v opovržení — SB 10.82.42
avāpsyatha — získáte — Bg 3.11
avāpsyatha — dosáhnete — SB 10.23.32
ayathā — nevhodně — SB 3.31.14
ayathā — zbytečná — SB 5.5.7
ayathā — nepravdivě — SB 5.18.31
ayathā — nepatřičné — SB 7.3.11
ayathā — ne takové, jaké jsou — SB 10.87.15
ayathā-pūrvam — nebývale — SB 1.14.23
ayathā-utthitam — vzniklé z dočasných jevů — SB 7.2.58
ayathā-vat — nedokonale — Bg 18.31
ayathāḥ — prosperující — SB 8.5.19-20
baḍa vyathā — příliš velkou bolest — CC Antya 4.40
bhaviṣyatha — stanete se v budoucnosti — SB 9.16.35
bhokṣyatha — budete si užívat — SB 4.30.17
drakṣyathaḥ — uvidíte — SB 10.46.36
gamiṣyatha — mĕli byste se odebrat — SB 11.30.48
gantum anyathā — jinou budoucnost — SB 8.17.17
gata-vyathaḥ — prostý veškerého soužení — Bg 12.16
gata-vyathaḥ — aniž by litoval — SB 3.1.16
gata-vyathaḥ — zbaven své zodpovědnosti — SB 3.22.24
gata-vyathaḥ — a sám dosáhnu klidu — SB 7.2.7-8
gata-vyathaḥ — prostý veškerého hmotného soužení — CC Madhya 23.109
gata-vyathāḥ — nebojácně — SB 4.4.4
jīva pāya vyathā — živé bytosti trpí nesmírnou bolestí — CC Madhya 24.249
kapiḥ yathā — jako se zachází s opicí — SB 9.15.22
kariṣyatha — budete moci skládat — SB 4.15.23
kariṣyatha — budete uskutečňovat — SB 6.5.9
kariṣyatha — udĕláte — SB 10.22.16
mane vyathā — bolest v mysli — CC Antya 9.94
na anyathā — a ne jinak — SB 4.1.30
na anyathā — ne za nějakým jiným účelem — SB 10.8.4