Synonyms Index

tiṅho yāṅra aṁśa — jehož částečnou expanzí je i tento Saṅkarṣaṇa — CC Ādi 5.48
yāṅra — Jeho — CC Ādi 5.27-28, CC Ādi 6.76
yāṅra — o nĕmž — CC Ādi 5.221, CC Ādi 5.222
yāṅra — kterých — CC Ādi 6.65-66, CC Ādi 17.331, CC Madhya 14.3
yāṅra — jejímž — CC Ādi 6.69-70
yāṅra — na nĕž — CC Ādi 8.84
yāṅra — jeho — CC Ādi 10.18, CC Ādi 10.33
yāṅra — její — CC Ādi 10.137, CC Ādi 13.60
yāṅra — z jehož — CC Ādi 16.99
yāṅra — jemuž — CC Madhya 4.173
yāṅra — nĕhož — CC Madhya 4.174
yāṅra — na nĕhož — CC Madhya 16.175
yāṅra — jejichž inkarnací — CC Madhya 20.298
yāṅra — čeho — CC Madhya 21.10
yāṅra — kterého — CC Madhya 21.104
yāṅra — ten, jehož — CC Madhya 25.181
yāṅra āge — v jehož přítomnosti — CC Madhya 19.164
yāṅra āge — před čím — CC Madhya 24.36
yāṅra aṁśa — jehož úplné části — CC Ādi 5.76
yāṅra aṁśa kari' — beroucí jako Jeho expanzi — CC Ādi 5.106
yāṅra aṅge — na jehož tĕlo — CC Madhya 4.175
yāṅra citte — v jehož srdci — CC Madhya 23.39
yāṅra dvārā — prostřednictvím koho — CC Ādi 6.35, CC Ādi 6.35
yāṅra ghare — v jehož domĕ — CC Ādi 11.17
yāṅra ghare — v čím domĕ — CC Madhya 7.132
yāṅra gṛhe — v jehož domĕ — CC Ādi 10.10
yāṅra hāte — ve svých rukou — CC Antya 9.44
yāṅra mana — jehož mysl — CC Antya 6.39
yāṅra mane — v nĕčí mysli — CC Madhya 2.51
yāṅra mukhe — z jehož úst — CC Ādi 5.122
yāṅra mukhe — v jehož ústech — CC Madhya 8.311, CC Madhya 15.106, CC Madhya 15.111
yāṅra nāma — jehož jméno — CC Ādi 6.12, CC Ādi 10.14
yāṅra nāme — jehož jménem — CC Antya 6.152
yāṅra prāṇa-dhana — jejímž životem — CC Madhya 24.354
yāṅra śaktye — jehož mocí — CC Madhya 15.233
yāṅra saṅge — se kterým — CC Ādi 11.23
yāṅra saṅge — s kým — CC Madhya 16.266
yāṅra saṅge — v jehož společnosti — CC Antya 7.38
yāṅra sātha — s kým — CC Antya 19.50
yāṅra ṭhāñi — od níž — CC Madhya 8.184