Synonyms Index

dravya-yajñaiḥ — se zvířaty a jinými poživatinami — SB 7.15.10
yajñaiḥ — oběťmi — Bg 9.20, SB 4.14.21, SB 4.20.1
yajñaiḥ — s oběťmi — Bg 16.17
yajñaiḥ — předepsanými obětmi — SB 1.8.52
yajñaiḥ — oběti — SB 1.12.34
yajñaiḥ — oběti neboli oddanou službu — SB 1.17.33
yajñaiḥ — obětmi — SB 3.9.41, SB 3.13.11
yajñaiḥ — velkými oběťmi — SB 4.9.24
yajñaiḥ — konáním různých obětí — SB 9.6.11
yajñaiḥ — provádĕním velkých obĕtí — CC Madhya 20.346
yajñaiḥ — obřadními obĕťmi — SB 10.40.5
yajñaiḥ — védskými ohňovými obĕťmi — SB 10.64.15
yajñaiḥ — védskými obĕťmi — SB 10.84.40
yajñaiḥ — prostřednictvím obĕtí — SB 10.84.51
yajñaiḥ — obĕťmi — SB 11.10.23
yajñaiḥ — konáním předepsaných obĕtí — SB 11.20.10
yajñaiḥ — obĕtními obřady — SB 11.21.30
yajñaiḥ — díky našim obĕtem — SB 11.21.34