Synonyms Index

adhiyajñaḥ — Pán oběti — Bg 8.2
adhiyajñaḥ — Nadduše — Bg 8.4
adhiyajñaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství — SB 2.7.17
adhiyajñaḥ — poživatel všech obětí — SB 3.29.38
amantra-yajñaḥ — konání obětí pouhým skládáním poklon (bez pronášení manter) — SB 7.11.24
brahma-yajñaḥ — studium Véd — SB 11.16.23
dravya-yajñāḥ — obětování svého vlastnictví — Bg 4.28
japa-yajñaḥ — zpívání — Bg 10.25
jñāna-yajñāḥ — oběť formou rozvíjení transcendentálního poznání — Bg 4.28
jñāna-yajñaḥ — oběť s poznáním — Bg 4.33
pañca-yajñaḥ — pět druhů oběti — SB 5.26.18
sarva-yajñaḥ — zosobnění oběti — SB 6.19.12
suyajñaḥ — Suyajña — SB 2.7.2, SB 7.2.28
suyajñaḥ — král jménem Suyajña — SB 7.2.44
tapaḥ-yajñāḥ — oběť formou askeze — Bg 4.28
yajñāḥ — oběťmi — Bg 3.10
yajñāḥ — obětí — Bg 4.32
yajñāḥ — oběť — Bg 17.23
yajñāḥ — oběti — SB 3.7.41
yajñāḥ — provádění obětí — SB 10.4.39
yajñaḥ — konání yajñi — Bg 3.14
yajñaḥ — oběť podle smṛti — Bg 9.16
yajñaḥ — konání oběti — Bg 16.1-3
yajñaḥ — inkarnace Pána jako Yajña — SB 1.3.12
yajñaḥ — oběti — SB 2.6.5
yajñaḥ — Pán Viṣṇu — SB 2.6.45, SB 2.10.25, SB 2.6.43-45
yajñaḥ — Viṣṇu — SB 3.13.22
yajñaḥ — inkarnace Pána Viṣṇua — SB 4.1.8
yajñaḥ — Indra — SB 4.6.7
yajñaḥ — jméno Indry — SB 4.19.30
yajñaḥ — Yajña — SB 6.8.18
yajñaḥ — zosobněná yajña (Pán Viṣṇu, jenž je známý pod jménem yajña-puruṣa) — SB 7.2.11
yajñaḥ — jménem Yajñapati či Yajñamūrti — SB 8.1.6
yajñaḥ — Pán Viṣṇu, známý jako Yajña — SB 8.1.18
yajñaḥ — provedení oběti — SB 9.2.27
yajñaḥ — uctívání — SB 9.6.35-36
yajñaḥ — Pán Yajña — SB 10.6.22-23
yajñaḥ — nejvyšší příjemce obĕtí — SB 11.5.26
yajñaḥ — uctívání polobohů — SB 11.12.2
yajñaḥ — obĕť — SB 11.19.32, SB 11.19.39
yajñahotra-ādyāḥ — Yajñahotra a jiní — SB 8.1.23
yoga-yajñāḥ — oběť formou osmistupňové yogy — Bg 4.28