Synonyms Index

abhadra-vṛttāḥ — ovlivněni nízkými kvalitami hmotné přírody — SB 8.12.10
abhidhā-vṛtti — význam, kterému je ihned rozumĕt — CC Madhya 6.134
abhipravṛtta — zaměstnán — SB 3.8.22
abhipravṛttaḥ — plně zaměstnán — Bg 4.20
akhila-vṛtti — v každém ohledu, ve všech činnostech — SB 7.15.35
alaka-āvṛta — ozdobený loknami vlasů — CC Antya 15.70
alaka-āvṛta-mukham — tvář ozdobenou loknami vlasů — CC Madhya 24.50
alaka-kula-āvṛta — -pokrytý malbami ze santálové pasty — SB 1.9.33
ananya-vṛttyā — neomylně — SB 4.7.38
anapāvṛtaḥ — nezahalená — SB 11.10.35
anartha-nivṛtti — zmizení veškerého nežádoucího znečištĕní — CC Madhya 23.11
anartha-nivṛttiḥ — úbytek všech zlozvyků — CC Madhya 23.15
anāvṛta — nezahalená — SB 5.3.14
anāvṛta — nezahalené — SB 12.11.24
anāvṛta-aṅgaḥ — nezahalené tělo — SB 5.9.9-10
anāvṛta-matiḥ — jehož inteligence není zmatená — SB 5.3.14
anāvṛtaḥ — nepokryté hmotou — SB 4.20.7
anāvṛtaḥ — nepokrytá hmotnými nečistotami — SB 7.7.19-20
anāvṛtaḥ — nezahalený — SB 11.15.36
anāvṛtaḥ — nezahalená — SB 11.28.11
anāvṛtam — nezahalená — CC Madhya 19.167
anāvṛtatvāt — jelikož se nacházíš všude — SB 10.3.15-17
anāvṛttim — žádný návrat — Bg 8.23
anāvṛttim — k nenávratnu — Bg 8.26
anirvṛtaḥ — nespokojený — SB 3.27.3
anirvṛtam — nespokojený — SB 5.1.36
anirvṛteḥ — zasmušilosti — SB 6.13.3
anirvṛttam — nebylo získáno — SB 10.80.44
anirvṛtya — i když ses ode mě nedočkala žádného štěstí — SB 9.14.34
anivṛtta — není odstraněná — SB 3.27.20
anivṛttaḥ — neobracející se zády — SB 6.10.33
anivṛttāḥ — neobávající se boje — SB 8.20.9
anivṛttām — nepřetržité — SB 10.82.37
anivṛttiḥ — žádné ukončení — SB 6.16.60
anivṛttiḥ — neschopnost přestat — SB 11.25.17
anupravṛtta — sledující — SB 3.2.14
anupravṛttaḥ — nastávající všude — SB 1.17.32
anupravṛttaḥ — jde v patách — SB 4.29.54
anupravṛttam — následující — SB 3.25.37
anupravṛttebhyaḥ — kteří důsledně kráčejí jeho cestou — SB 5.1.38
anuvṛtta — získané prostřednictvím učednické posloupnosti — SB 4.20.15
anuvṛttaḥ — následoval — SB 1.18.6
anuvṛttam — následovali — SB 4.1.9
anuvṛttāyām — obyčejné — SB 3.11.29
anuvṛttaye — zvĕtšit ocenĕní pro — CC Ādi 4.176
anuvṛttaye — v zájmu láskyplného vztahu — SB 10.32.21
anuvṛtti — sklony (k čisté lásce) — SB 10.32.20
anuvṛttibhiḥ — díky pokornému jednání — SB 10.45.33
anuvṛttiḥ — podobný vztah (náležitě se k nim chovat, aby byl manžel spokojen) — SB 7.11.25
anuvṛttiḥ — následování — SB 10.29.32