Synonyms Index

anuvrajāmi — následuji — SB 11.14.16
anuvrajan — putující — SB 3.31.43
anuvrajat — začala následovat — SB 8.12.23
anuvrajataḥ — chodí na — SB 2.3.22
avrajan — dosáhli — SB 4.12.36
avrajat — šel — SB 4.19.22
avrajat — odešel — SB 10.25.33
āvrajat — vrátil se — SB 9.16.1, SB 10.15.41
āvrajat — přišla — SB 10.27.1
girivrajam — do opevnĕného mĕsta Girivraja — SB 10.72.16
go-vrajaḥ — stádo krav — SB 10.13.30
maṅgala-bhūyiṣṭha-pura-grāma-vraja-ākarāḥ — jejíž mnohá města, vesnice, pastviny a doly vypadaly šťastně a byly upravené a čisté — SB 10.3.1-5
māra' vraja-vāsī — chceš zabít obyvatele Vrindávanu — CC Madhya 13.145
nanda-vraja — z pastevecké vesnice Nandy Mahārāje — SB 10.22.1
nanda-vraja — vesnice pastevců Nandy Mahārāje — SB 10.47.63
nanda-vrajam — pastviny Nandy Mahārāje — SB 3.2.26
nanda-vrajam — do vesnice či domu Nandy Mahārāje — SB 10.3.51
nanda-vrajam — do Nandovy vesnice pastevců — SB 10.36.30
nanda-vrajam — na pastviny Nandy Mahārāje — SB 10.46.8
paramahaṁsa-parivrājakaiḥ — nejpřednějšími sannyāsīny, kteří putují po celém světě — SB 6.9.33
parivrajat — potulného mnicha — SB 3.24.34
pravavrāja — začal cestovat po celém světě — SB 5.5.28
prāvrajan — odešli — SB 4.31.1
pravrajantam — když se odebíral do života odříkání — SB 1.2.2
pulaha-āśramam pravavrāja — odešel do Pulahova āśramu v Hardwaru (kde lze získat śālagrāma-śily) — SB 5.7.8
pura-grāma-vraja-ādiṣu — ve všech městech, vesnicích a na pastvinách — SB 10.4.31
pura-grāma-vraja-ādiṣu — po všech městech, vesnicích a osadách — SB 10.6.2
sa-vrajāḥ — a se svými vozy — SB 10.25.22
sa-vrajaḥ — s lidmi z Vraji — SB 10.84.68
sa-vrajam — spolu s ostatními lidmi z Vraji — SB 10.45.24
siddhi-vraja — skupin hmotných dokonalostí yogīch (aṇimā, laghimā, prāpti a tak dále) — CC Madhya 19.165
śuddha-vrajavāsī — čistý obyvatel Vrindávanu — CC Madhya 14.217
upavrajam — také se pasoucí poblíž Vṛndāvanu — SB 10.13.29
upavrajan — šel — SB 9.7.20
vraja — velké statky — SB 1.6.11
vraja — vyhledej — SB 3.32.11
vraja — ohrady pro krávy — SB 5.5.30
vraja — ohrady s chlévy — SB 7.2.14
vraja — Vrindávanu — CC Antya 4.230
vraja — Vrindávan — CC Madhya 13.138
vraja — Vradži — CC Antya 7.38
vraja — z Vrindávanu — CC Antya 16.119
vraja — z Vṛndāvanu — SB 10.14.31
vraja — obyvatel Vraji — SB 10.29.41
vraja — na pastvinách — SB 10.35.5
vraja — Vraji — SB 10.35.17
vraja — z Vraji — SB 10.35.25, SB 10.83.43
vraja — obyvatelům Vṛndāvanu — SB 10.37.25
vraja — jeď — SB 10.57.23