Synonyms Index

aviśvam — a přesto ne z hmoty — SB 3.9.3, CC Antya 5.125
aviśvam — ačkoliv je vůči vesmírnému projevu transcendentální — SB 8.3.26
aviśvam — nepatřící do tohoto zničitelného hmotného svĕta — CC Madhya 25.36
aviśvāsa chāḍa — zanech svých pochyb — CC Antya 2.31
aviśvāsaḥ — nedůvĕra — SB 11.23.19
aviśvāya — Jemu, jenž se liší od vesmíru — SB 10.16.48
bṛhadviśvaḥ — Bṛhadviśva — SB 9.21.31-33
dṛḍha viśvāsa — pevná víra — CC Ādi 11.25
durlabha viśvāsa — Durlabha Viśvāsa — CC Ādi 12.59
ekete viśvāsa — víra v jednoho — CC Ādi 5.176
indraḥ viśvāvasuḥ śrotāḥ — Indra, Viśvāvasu a Śrotā — SB 12.11.37
ithe viśvāsa — víru v tyto události — CC Antya 19.109
jayaḥ vijayaḥ prabalaḥ balaḥ kumudaḥ kumudākṣaḥ ca viṣvaksenaḥ — jakož i Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumuda, Kumudākṣa a Viṣvaksena — SB 8.21.16-17
kamalākānta viśvāsa — Kamalākānta Viśvāsa — CC Ādi 12.28
karaha viśvāsa — vĕř tomu — CC Antya 2.138
kari' sudṛḍha viśvāsa — mající pevnou víru v tento závĕr — CC Madhya 25.279
kariyā viśvāsa — s velkou vírou — CC Antya 5.46
kṛṣṇasya viṣvak — kolem Kṛṣṇy — SB 10.13.8
nāhika viśvāsa — není víra — CC Antya 5.117
rājā viśvasahaḥ — narodil se slavný král Viśvasaha — SB 9.9.41
sarva-viśva — všech vesmírů — CC Ādi 7.128
śrī-viśvarūpaḥ uvāca — Śrī Viśvarūpa pravil — SB 6.7.35
śrī-viśvarūpaḥ uvāca — Śrī Viśvarūpa řekl — SB 6.8.4-6
sudṛḍha viśvāsī — mající pevnou víru — CC Ādi 12.88
tāṅhāra viśvāsa — jeho víra — CC Antya 16.48
vaiṣṇava-viśvāsa — víra vaiṣṇavů — CC Madhya 9.152
viṣṇu viśva-dhāma — Pán Viṣṇu, sídlo všech vesmírů — CC Ādi 5.76
viśva — vesmír — SB 1.3.2, SB 3.5.16, SB 3.12.27, SB 3.12.36
viśva — hmotné světy — SB 2.8.10
viśva — vesmírný — SB 3.13.43
viśva — celého vesmíru — SB 5.18.5, SB 10.44.37, SB 10.85.35
viśva — vesmíry — CC Ādi 2.99
viśva — svĕt — CC Ādi 3.34
viśva — celý svĕt — CC Ādi 7.163
viśva — celý vesmír — CC Ādi 9.7
viśva — celý vesmírný projev — CC Madhya 6.143
viśva — všeho — SB 10.38.18
viśva — celým vesmírem — SB 10.84.6
viśva — celému svĕtu — SB 10.85.45
viśva — a vesmíru — SB 11.2.12
viśvā — Viśvā — SB 5.19.17-18, SB 6.6.4
viśva- abhivandyaiḥ — osobnostmi, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, které jsou uctívané po celém vesmíru — SB 8.23.6
viśva- bhāvanaḥ — dobrodinec celého vesmíru — SB 8.7.41
viśva- bhāvanaḥ — stvořitel vesmíru — SB 8.10.53
viśva-ākhyam — zvaný vesmírný — SB 11.24.10
viśva-ātmā — Pán jako Paramātmā — SB 1.2.32
viśva-ātmā — Nadduše vesmíru — SB 3.3.19
viśva-ātmā — Nadduše celého vesmíru — SB 4.6.3, SB 4.14.19, SB 6.16.65, SB 10.1.3
viśva-ātmā — Nadduše — SB 4.20.19, SB 9.18.12-14