Synonyms Index

gopa-viśrambhaṇam — aby v pastevcích vzbudil víru — SB 10.24.35
kṛta-viśrambhaḥ — zcela přesvědčený — SB 4.22.15
kṛta-visrambhaḥ — vložil všechnu důvěru — SB 5.8.16
upaviśrambhayya — naplňují jistotou — SB 5.26.32
visrambha-kāraṇam — příčina víry (v tvá slova) — SB 7.6.29-30
viśrambha-pradhāna sakhya — na úrovni přátelství, kde převládá důvĕrnost — CC Madhya 19.224
visrambhaḥ — přesvĕdčení — SB 10.85.2
viśrambhaḥ — víra — SB 10.88.33
viśrambham — věrný — SB 5.6.2
viśrambham — víry — SB 6.15.26
viśrambham — věrnosti — SB 9.14.38
visrambhaṇīyaḥ — zasluhující si být objektem víry — SB 6.2.5-6
viśrambhāt — s důvěrou — SB 3.4.24
viśrambhāt — s náležitou úctou — SB 3.12.29
viśrambhāt — zamilovaně — SB 3.20.33
viśrambhāt — jelikož bylo vkládáno příliš mnoho víry — SB 5.6.3
yat-viśrambhāt — protože jsem na něho spoléhala — SB 9.14.29
yat-viśrambhāt — jelikož jsem věřil onomu proroctví — SB 10.4.17