Synonyms Index

abhojya-anna vipra — brāhmaṇa, v jehož domĕ nebylo možné pozvání přijmout — CC Antya 8.88
anukūla-īśvara-vipra-guptāḥ — pod ochranou brāhmaṇů, jejichž přízní je zaručena přítomnost nejvyššího vládce — SB 8.17.16
āra vipra — druhý brāhmaṇa — CC Madhya 5.16
avipralabdham — bez rozporů — SB 5.10.9
aviprāt — od těch, kteří nejsou brāhmaṇy — SB 7.11.14
baḍa-vipra — starší z brāhmaṇů — CC Madhya 5.25
baḍa-vipra — starší brāhmaṇa — CC Madhya 5.35, CC Madhya 5.78, CC Madhya 5.111, CC Madhya 5.112
baḍa-vipra kahe — starší brāhmaṇa říká — CC Madhya 5.29
bhojya-anna vipra — brāhmaṇa, v jehož domĕ bylo možné pozvání přijmout — CC Antya 8.89
choṭa-vipra — mladší brāhmaṇa — CC Madhya 5.17, CC Madhya 5.21, CC Madhya 5.34
choṭa-vipra — mladý brāhmaṇa — CC Madhya 5.26, CC Madhya 5.64, CC Madhya 5.81, CC Madhya 5.83, CC Madhya 5.87
choṭa-vipra bale — mladší brāhmaṇa odpovĕdĕl — CC Madhya 5.33
choṭa-vipra kahe — mladší brāhmaṇa odpovĕdĕl — CC Madhya 5.31
dākṣiṇātya-vipra — brāhmaṇa z Dakšinu — CC Madhya 19.243
daśa-vipra — deset brāhmaṇů — CC Madhya 4.69
dui-vipra — oba brāhmaṇové — CC Madhya 5.114
dui vipra — tito dva brāhmaṇové, Kūrma a Vāsudeva — CC Madhya 7.149
dui-vipra-madhye — z tĕch dvou brāhmaṇů — CC Madhya 5.16
ei vipra — tento brāhmaṇa — CC Madhya 5.65
ei vipra — tento starší brāhmaṇa — CC Madhya 5.83
eka-vipra — jeden brāhmaṇa — CC Madhya 17.158, CC Antya 8.58
go- viprān — krávy a brāhmaṇy — SB 8.4.17-24
go-vipra-bhūtebhyaḥ — kravám, brāhmaṇům a ostatním živým bytostem — SB 8.9.14-15
go-viprān — krávy a brāhmaṇy — SB 6.18.52
he vipracitte — ó Vipracitti — SB 8.21.19
he vipraḥ — ó učení brāhmaṇové — SB 10.72.27
kaha vipra — Můj drahý brāhmaṇský příteli, prosím řekni — CC Madhya 9.23
laghu-vipra — mladý brāhmaṇa — CC Madhya 5.48
mahā-mahā-vipra — velcí, velcí brāhmaṇové — CC Antya 3.219
mahārāṣṭrīya vipra — brāhmaṇa z Maháráštry — CC Madhya 19.253, CC Madhya 25.7
nija-vipra — svého vlastního brāhmaṇského služebníka — CC Madhya 6.249
rāḍhī eka vipra — jeden brāhmaṇa z Rádhadéše (místo kudy neprotéká Ganga) — CC Madhya 16.51
rājanya- viprayoḥ — mezi brāhmaṇou a kṣatriyou — SB 9.18.5
sat-kula-vipra — brāhmaṇa narozený ve velmi úctyhodné urozené rodinĕ — CC Antya 4.66
sei laghu-vipra — ten mladší brāhmaṇa — CC Madhya 5.54
sei vipra — starší brāhmaṇa — CC Madhya 5.51
sei vipra — ten mladší brāhmaṇa — CC Madhya 5.53
sei vipra — ten brāhmaṇa — CC Madhya 9.217, CC Madhya 17.190, CC Madhya 17.224
sei vipra — druhý brāhmaṇa — CC Madhya 17.19
sei vipra — sanoḍiyā brāhmaṇa — CC Madhya 18.167
sei vipra-ghare — v domĕ jednoho brāhmaṇy — CC Madhya 9.169
sei vipra-ghare — v domĕ sanoḍiyā brāhmaṇy — CC Madhya 18.69
sura-viprayoḥ — patřící polobohům či brāhmaṇům — SB 11.27.54
svapneśvara-vipra — brāhmaṇa jménem Svapneśvara — CC Madhya 16.100
tāṅra vipra — jeho brāhmaṇský pomocník — CC Madhya 17.65
vipra — -brāhmaṇové — SB 1.9.12
vipra — ó brāhmaṇové — SB 1.11.24, SB 1.16.1