Synonyms Index

mā vidyāt — kéž nedovede zjistit — SB 10.3.29
na vidyate — nebylo — SB 10.18.5
na vidyate — není přítomné — SB 10.27.4
na vidyate — nehromadí se — SB 10.33.32
na vidyate — není přítomný — SB 10.57.22
nirvidyate — je skleslý — SB 5.13.6
nirvidyate — odpoutá — SB 6.5.41
nirvidyate — začne litovat — SB 7.6.14
nirvidyate — nasytí se — SB 7.9.25
vidyāt — má se vědět — Bg 6.20-23
vidyāt — věz — Bg 14.11
vidyāt — musíš vědět — SB 2.9.34
vidyāt — je třeba vědět — SB 4.29.2, SB 4.29.5, SB 4.29.7
vidyāt — je třeba chápat — SB 8.19.39, SB 11.25.10, SB 11.25.11
vidyāt — musíš vĕdĕt — CC Ādi 1.54, CC Madhya 25.119
vidyāt — mĕl by znát jako — SB 11.3.20
vidyāt — je třeba vĕdĕt — SB 11.25.20, SB 12.3.27
vidyate — nastane — Bg 8.16