Synonyms Index

* pañca-vidhaḥ — skládající se z pěti smyslů pro získávání poznání (očí, uší, nosu, jazyka a hmatu) — SB 10.2.27
anuvidhāḥ — vĕrní následovníci — SB 10.87.17
asmat-vidhaḥ — jako my — SB 5.24.26
aṣṭa-vidhaḥ — osm druhů — SB 3.10.28-29
bahu-vidhāḥ — různé druhy — Bg 4.32
bahu-vidhaḥ — mnohé a různé — SB 3.29.7
bhavat- vidhaḥ — jako ty — SB 8.15.29
bhavat-vidhaḥ — jako jsi ty — SB 3.14.12
bhavat-vidhāḥ — jako ty — SB 7.10.11, CC Madhya 20.57
bhavat-vidhāḥ — jako ty, vznešený — SB 10.48.30
catuḥ-vidhāḥ — čtyři druhy — Bg 7.16, CC Madhya 24.94
catuḥ-vidhāḥ — živé bytosti zrozené z embrya, z vajíčka, z potu a ze semene — SB 2.10.40, SB 2.10.37-40
catuḥ-vidhaḥ — čtyři druhy — SB 1.17.38
catuḥ-vidhaḥ — čtyř druhů živých bytostí — SB 8.5.32
catuḥ-vidhaḥ — čtverý (tjčtyři cíle lidského života: náboženství, ekonomický rozvoj, smyslový požitek a osvobození) — SB 11.29.33
catuḥ-vidhaḥ — čtyř druhů — SB 12.12.44
daśa-vidhaḥ — deset druhů — SB 3.6.9, SB 3.7.23
dvi-vidhāḥ — pohyblivé a nehybné živé bytosti — SB 2.10.40, SB 2.10.37-40
dvi-vidhaḥ — dva druhy — SB 4.29.23-25
eka-vidhaḥ — jeden druh — SB 3.10.26
ekādaśa-vidhaḥ — jedenáct smyslů — SB 3.32.29
evam-vidhaḥ — takto — Bg 11.53, Bg 11.54, SB 5.1.35
evam-vidhaḥ — takto (ochraňující sebe i obyvatelstvo) — SB 11.17.46
evam-vidhāḥ — takových — SB 5.26.37
evam-vidhāḥ — takové — SB 10.21.20
evam-vidhāḥ — tak jako tyto — SB 10.58.58
evam vidhaḥ — tímto způsobem — SB 7.12.16
evaṁvidhāḥ — takto — SB 1.10.31
kati-vidhaḥ — kolik různých druhů — SB 11.19.32
kīdṛk-vidhaḥ — jaký má být — SB 11.11.27
mat-vidhaḥ — osoba, jako jsem já — SB 6.7.35
nava-vidhaḥ — devíti různých druhů — SB 3.10.14
pañca-vidhaḥ — pět hmotných prvků — SB 3.32.29
pṛthak-vidhāḥ — různě uspořádané — Bg 10.4-5
ṣaṭ-vidhaḥ — šest druhů — SB 3.10.19
tat-vidhāḥ — jako oni — SB 10.43.25
tathā-vidhaḥ — stejného druhu (pošetilý kṛpaṇa, který neví, co je v jeho skutečném vlastním zájmu) — SB 6.9.49
tathā-vidhaḥ — dostávající tyto rady (od Vasudevy) — SB 10.1.44
tri-vidhaḥ — tří druhů — Bg 17.7, Bg 18.4, Bg 18.18, SB 3.26.23-24, SB 11.27.7
tri-vidhaḥ — trojí — Bg 17.23
tri-vidhaḥ — tři druhy — SB 3.10.14
tri-vidhaḥ — tří druhů, podle kvalit přírody — SB 11.19.7
tri-vidhaḥ — jež mají tři aspekty — SB 11.22.30
tri-vidhāḥ — tří druhů — SB 10.16.12
tvat-vidhāḥ — osobnosti, jako jsi ty — SB 4.17.20
tvat-vidhāḥ — jako jsi ty — SB 7.11.4
vidhāḥ — jako — SB 1.13.10, CC Ādi 1.63, CC Madhya 10.12
vidhāḥ — druhy — SB 5.26.2
vidhaḥ — skupin — SB 3.10.21
vidhaḥ — jako — SB 4.6.47