Synonyms Index

advayaḥ — nelišící se, stejné kvality jako Paramātmā — SB 7.12.31
advayaḥ — nemající druhého — SB 10.14.23
aguṇa-anvayaḥ — nezapojená v reakcích hmotných kvalit — SB 10.47.31
anvayaḥ — potomci — SB 9.2.22, SB 10.63.47
anvayaḥ — příčinná souvislost — SB 10.33.33
anvayaḥ — svým doprovodem — SB 10.85.35
anvayaḥ — jehož vstup — SB 10.87.17
anvayaḥ — pořadí — SB 12.7.16
anvayaḥ — a jako spojená — SB 12.7.19
avayaḥ — ovce — SB 10.38.41
bārhadbala-anvayāḥ — v rodu krále Bṛhadbaly — SB 9.12.15
duranvayaḥ — velice obtížně dosažitelná — SB 7.6.29-30
dvayaḥ — dualita — SB 11.2.38
gavayaḥ — zvířecí druh — SB 3.10.22
jñāna-vayaḥ-adhikaḥ — který byl co do poznání a věku ze všech nejstarší — SB 10.11.22
kaiśora-vayāḥ — mladý muž, ještě ne zcela dospělý — SB 9.2.15
kaiśoraka-vayaḥ — mládí — CC Ādi 4.116
kavayaḥ — inteligentní — Bg 4.16
kavayaḥ — učení — Bg 18.2
kavayaḥ — všichni transcendentalisté — SB 1.2.22
kavayaḥ — učenci — SB 1.3.35, SB 3.26.33, SB 4.28.62, SB 5.12.11, SB 10.35.15
kavayaḥ — -velcí filozofové — SB 1.9.16
kavayaḥ — učený — SB 2.2.5
kavayaḥ — filozofové nebo vzdělaní učenci — SB 2.4.21
kavayaḥ — zkušení vykonavatelé obřadů — SB 3.20.43
kavayaḥ — učení lidé — SB 3.25.20
kavayaḥ — velcí učenci — SB 4.22.31
kavayaḥ — zkušení — SB 4.29.1
kavayaḥ — a Kavi — SB 5.1.25
kavayaḥ — pokrok učenců či filozofů v duchovním životě — SB 5.6.17
kavayaḥ — velcí učení mudrci — SB 5.18.4
kavayaḥ — velice učení mudrci — SB 5.18.36
kavayaḥ — zkušení myslitelé — SB 7.1.9
kavayaḥ — velcí učenci s dokonalou inteligencí — SB 8.1.2
kavayaḥ — velké osobnosti — SB 8.6.12
kavayaḥ — velcí mudrci a světci — SB 10.8.47
kavayaḥ — učení oddaní — CC Ādi 1.48, CC Madhya 22.48, SB 11.29.6
kavayaḥ — oddaní — CC Madhya 23.114
kavayaḥ — učení mudrci — SB 10.87.20
kavayaḥ — velké učené autority — SB 12.8.49
kṣatravṛddha-anvayāḥ — v dynastii Kṣatravṛddhy — SB 9.17.17
nava-vayāḥ — mladá — CC Madhya 23.91
nitya-vayaḥ-rūpāḥ — jež byly věčně krásné a mladé — SB 8.15.17
paugaṇḍa vayaḥ — vĕk paugaṇḍa (od šesti do deseti let) — SB 10.15.1
pratyavāyaḥ — úbytek — Bg 2.40
sa-anvayaḥ — společně s potomky — SB 4.28.12
samāvāyaḥ — hromadění — SB 2.8.14
samavāyaḥ — spolupráci — SB 6.9.34
śrīdevāyāḥ — narozeni jiné ženě, zvané Śrīdevā — SB 9.24.51
vayaḥ — trvání života — SB 1.6.3