Synonyms Index

anuvatsaraḥ — dráha Měsíce — SB 3.11.14
anuvatsaraiḥ — Anuvatsarami — SB 5.22.16
anuvatsaram — rok za rokem — SB 5.2.20, SB 10.1.56
anuvatsaram — každý rok — SB 5.14.4
anuvatsaram — Anuvatsara — SB 5.22.7
āpanna-vatsala — ó útočiště odevzdaných — SB 4.17.18
āra dui vatsara — další dva roky — CC Madhya 16.85
arbhaka-vatsalā — Kṛṣṇova milující matka — SB 10.9.12
ātma-go-vatsān — nyní se expandoval do telátek, jež byla také On sám — SB 10.13.20
ātma-vatsakān — telátka, jež patřila Jeho blízkým přátelům — SB 10.13.14
baka-vatsayoḥ — démonů Baky a Vatsy — SB 12.12.29
bhāgavata-vātsalyatayā — jelikož má velice rád Své oddané — SB 5.3.2
bhakata-vatsala — nesmírnĕ připoutaný ke svým oddaným — CC Madhya 4.177
bhakata-vatsala — vždy příznivĕ naklonĕný svým oddaným — CC Antya 11.42
bhakta-vatsala — ó můj Pane, který máš tak rád své oddané — SB 7.8.41
bhakta-vatsala — laskavý k oddaným — CC Ādi 3.45
bhakta-vatsala — velice laskavý k oddaným — CC Madhya 22.95
bhakta-vatsala — velmi laskavý k oddaným — CC Madhya 25.268
bhakta-vatsala — ó Ty, který máš tak rád své oddané — SB 10.25.13
bhakta-vatsala — ó Ty, jenž chováš ke svým oddaným rodičovskou lásku — SB 10.41.11
bhakta-vatsalaḥ — ten, který je velmi příznivě nakloněný Svým oddaným — SB 1.8.11
bhakta-vatsalaḥ — laskavý k oddaným — SB 1.11.10, SB 1.14.34
bhakta-vatsalaḥ — který je velice laskavý ke Svým oddaným — SB 6.4.35-39
bhakta-vatsalaḥ — Pán Kṛṣṇa, jenž je laskavý ke svým oddaným — CC Ādi 3.104
bhakta-vātsalya — náklonnost ke svým oddaným — CC Madhya 4.211, CC Antya 11.102
bhakta-vātsalya — láska k Jeho oddaným — CC Madhya 7.30
bhakta-vātsalya — náklonnost k oddanému — CC Madhya 24.42
bhakta-vātsalya — náklonnost k oddaným — CC Antya 6.206, CC Antya 20.119
bhakta-vātsalya — lásku ke svým oddaným — CC Antya 9.131
bhakta-vātsalya-guṇa — vlastnost náklonnosti k oddaným — CC Antya 9.145
bhakta-vātsalye — protože chová velkou náklonnost ke svým oddaným — CC Antya 5.142
bhrātṛ-vatsala — který máš rád svého bratra — SB 4.11.9
bhrātṛ-vatsalaḥ — který měl své bratry velmi rád — SB 4.24.1
bhrātṛ-vatsalāḥ — ó vy, kteří máte tolik rádi své bratry — SB 6.5.30
bhṛtya-vatsalam — Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, který je nesmírně vlídný ke Svým oddaným — SB 4.8.22
bhūta-vatsalāḥ — soucitní ke všem živým bytostem — SB 12.10.21
brahmāra vatsare — v jednom Brahmovĕ roce — CC Madhya 20.321
cabbiśa vatsara — dvacet čtyři let — CC Madhya 1.15, CC Madhya 1.17, CC Madhya 1.89
cabbiśa vatsara — tĕch dvaceti čtyř let — CC Madhya 1.16
cārayan vatsān — zatímco se staral o všechna telata — SB 10.13.28
cāri-vatsara — čtyři roky — CC Antya 13.117
chaya vatsara — celých šest let — CC Ādi 13.35
chaya vatsara — nepřetržitĕ šest let — CC Madhya 25.240
dharma-vatsalaḥ — jemuž jsou velice drahé náboženské zásady — SB 4.24.26
dharma-vatsalaḥ — věrný náboženským zásadám — SB 9.4.11
dharma-vatsalāḥ — velice zbožní — SB 9.1.41
dharma-vatsalāḥ — nesmírně zbožní — SB 9.2.16
dīna- vatsala — ó ochránce ubohých — SB 8.24.14
dīna-vatsalāḥ — ti, kteří jsou velmi laskaví k ubohým a pokorným — SB 1.5.30