Synonyms Index

adhauta-vāsaḥ — nevyprané šaty — SB 6.18.48
āgata-sādhvasaḥ — Dhruva Mahārāja, který byl velice zmatený — SB 4.9.3
āgata-sādhvasaḥ — zpočátku se bál — SB 6.4.40
antaḥ-śvāsaḥ — -vdechující — SB 1.9.43
anupūrvaśaḥ — od počátku — SB 2.8.24
anupūrvaśaḥ — systematicky — SB 3.5.22
anupūrvaśaḥ — v chronologickém pořadí — SB 6.6.38-39
anupūrvaśaḥ — po pořádku, od začátku do konce — SB 7.5.52
anupūrvaśaḥ — v nepřetržitém sledu — SB 7.15.55
anupūrvaśaḥ — postupnĕ — SB 10.90.30
anupūrvaśaḥ — v patřičném pořadí — SB 11.27.6
anupūrvaśaḥ — v pořadí podle společenského postavení zesnulých — SB 11.31.22
ānupūrvaśaḥ — jedna po druhé — SB 11.25.5
anuvaśaḥ — ovládnutá — SB 6.14.20
apagata-sādhvasaḥ — bez obav — SB 5.24.18
avaśaḥ — bezmocně — Bg 3.5, SB 3.27.3
avaśaḥ — mimovolně — Bg 6.44
avaśaḥ — samočinně — Bg 8.19
avaśaḥ — nedobrovolně — Bg 18.60
avaśaḥ — spontánně — SB 4.29.26-27
avaśaḥ — automaticky — SB 6.1.53
avaśaḥ — nepostřehnutelně — SB 8.12.43
avaśaḥ — spontánně, automaticky — SB 10.1.39
avaśaḥ — ovládán prozřetelností — SB 10.4.21
avaśaḥ — mimo tvou vládu — SB 10.34.11
avaśaḥ — bezmocnĕ — SB 11.3.7
avaśaḥ — bezmocnĕ, pod vládou plodonosných činností — SB 11.10.29
avayavaśaḥ — úd po údu — SB 3.30.27
avayavaśaḥ — různé části těla, kus po kusu — SB 10.6.33
aviśvāsaḥ — nedůvĕra — SB 11.23.19
badvaśaḥ — v počtu jedné badvy (13 084) — SB 9.20.24-26
bhadraśravasaḥ ūcuḥ — vládce Bhadraśravā a jeho důvěrní společníci pravili — SB 5.18.2
bhagavat- vaśāḥ — pod vládou Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 8.7.15
cīra-vāsāḥ — oblékl si roztrhaný oděv — SB 1.15.43
dat-vāsaḥ — zuby a odĕvy — SB 11.17.23
devaśravasaḥ — Devaśravy, bratra Vasudevy — SB 9.24.41
dik-vāsāḥ — zcela nahý — SB 7.13.41
divasāḥ — dny — SB 10.45.8
durvāsāḥ — Durvāsā — SB 4.1.33, SB 6.15.12-15
durvāsāḥ — velký mystik Durvāsā — SB 9.4.33-35, SB 9.4.60, SB 9.5.13
durvāsāḥ — vznešený mudrc — SB 9.4.42
durvāsāḥ — Durvāsā Muni — SB 9.4.49
durvāsāḥ — velký mystik jménem Durvāsā — SB 9.4.55
durvāsāḥ — velký mystický yogī jménem Durvāsā — SB 9.5.1
durvāsāḥ — velký mystický yogī Durvāsā Muni — SB 9.5.22
durvāsaḥ — Durvāsy Muniho — SB 8.5.15-16
durvāsāḥ bhṛguḥ aṅgirāḥ — Durvāsā, Bhṛgu a Aṅgirā — SB 11.1.12
durvāsāḥ uvāca — Durvāsā Muni pravil — SB 9.5.14
dvandvaśaḥ — ve skupinách po dvou — SB 5.21.18
dvandvaśaḥ — jako souboj muže proti muži — SB 10.72.28