Synonyms Index

avāpuḥ — dosáhli — SB 1.15.47-48, SB 3.15.50, CC Madhya 24.120, SB 10.28.5
avāpuḥ — získali — SB 10.13.33
bṛhat vapuḥ — nesmírně velké tělo — SB 10.12.16
bṛhat-vapuḥ — ve své obrovské podobĕ — SB 10.24.35
matsya-vapuḥ — Pán, jenž přijal podobu ryby — SB 8.24.31
matsya-vapuḥ-dharam — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž přijal podobu ryby — SB 8.24.15
sarpa-vapuḥ — tĕla hada — CC Madhya 25.77
sarpa-vapuḥ — své hadí tĕlo — SB 10.34.9
saumya-vapuḥ — krásnou podobou — Bg 11.50
sva-rāṭ- vapuḥ — v podobě krále — SB 8.14.9
vapuḥ — inkarnace — SB 1.3.7
vapuḥ — -tělo — SB 1.9.33
vapuḥ — transcendentální podobu — SB 3.9.11
vapuḥ — podobu — SB 3.15.45, SB 7.1.41
vapuḥ — Své transcendentální tělo — SB 3.21.8
vapuḥ — jeho osoba — SB 3.23.38
vapuḥ — hmotné tělo — SB 3.32.29
vapuḥ — tělesná krása a podobně — SB 4.3.17
vapuḥ — transcendentální podoba — SB 4.7.32, CC Madhya 21.136
vapuḥ — který má tělo — SB 4.16.8
vapuḥ — vesmírné tělo — SB 7.9.33
vapuḥ — určitý druh těla — SB 8.17.10
vapuḥ — transcendentální tělo — SB 8.18.12
vapuḥ — transcendentální podoba či tělo — SB 10.2.34
vapuḥ — své tělo — SB 10.13.62
vapuḥ — podobĕ — CC Ādi 3.111
vapuḥ — bytí — CC Madhya 3.28
vapuḥ — transcendentální podoby — CC Madhya 23.35
vapuḥ — Jeho transcendentálního tĕla — CC Antya 19.91
vapuḥ — transcendentální tĕlo — SB 10.14.15, SB 10.21.5
vapuḥ — tĕle — SB 10.18.26
vapuḥ — jehož transcendentální tĕlo — SB 10.23.37
vapuḥ — svou transcendentální osobní podobu — SB 10.32.14
vapuḥ — svou osobní podobu — SB 10.41.1
vapuḥ — osobní podobu — SB 10.82.26
vapuḥ — božské tĕlo — SB 11.1.10
vapuḥ — tĕla — SB 11.11.28
vapuḥ — částečný obraz (jako adhidaiva) — SB 11.22.31
vapuḥ — své transcendentální tĕlo — SB 11.31.13
vapuḥ- dharam — zosobněná — SB 8.18.29
vapuḥ hariḥ — inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 8.9.8
vatsaka-alpaka-vapuḥ — přesně jako jemná těla telátek — SB 10.13.19
yoṣit- vapuḥ — tělo ženy — SB 8.12.12