Synonyms Index

vāmena — levou — SB 6.11.9, SB 10.42.17, SB 10.64.5