Synonyms Index

abhāvaiḥ — nepříliš přátelsky — SB 1.14.40
abhiṣṭavaiḥ — uctivými modlitbami — SB 4.1.54-55
ācārya-ādi-vaiṣṇavere — všem vaiṣṇavům v čele s Advaitou Ācāryou — CC Antya 12.32
ācārya advaita-candra — Ācārya Śrī Advaitacandra — CC Ādi 13.124
adhruvaiḥ — dočasné — SB 2.9.17
advaita — Śrī Advaity Prabhua — CC Ādi 1.28
advaita — Śrī Advaity — CC Ādi 1.108-109
advaita — nedvojné — CC Ādi 3.102
advaita — nelišící se — CC Ādi 6.26
advaita — o Advaitovi — CC Ādi 6.119
advaita — Advaitovi Prabhuovi — CC Ādi 8.3
advaita — Advaitovi Gosāñimu — CC Ādi 9.2
advaita — Śrī Advaita Prabhu — CC Ādi 9.21, CC Madhya 10.69
advaita — s Advaitou Ācāryou — CC Ādi 17.10
advaita — o Advaitovi Ācāryovi — CC Ādi 17.319
advaita — Advaita Ācārya Prabhu — CC Ādi 17.333
advaita — Advaita — CC Madhya 1.256
advaita — monismu — CC Madhya 6.75
advaita — a Śrī Advaity Prabhua — CC Madhya 8.310
advaita — Advaitovi Ācāryovi — CC Madhya 10.117, CC Madhya 14.2, CC Antya 8.4
advaita — Advaitou Ācāryou — CC Madhya 13.7
advaita — Advaity — CC Madhya 16.13
advaita — jednotu neboli nedvojnost — CC Madhya 25.48
advaita — Advaito Ācāryo — CC Antya 1.56
advaita — nemající sobĕ rovného — CC Antya 7.18
advaita — Advaita Prabhu — CC Antya 12.78
advaita- -ācāryera — Advaity Ācāryi — CC Ādi 6.3
advaita ācārya — Śrī Advaita Ācārya — CC Ādi 5.146
advaita ācārya — Prabhu Advaita Ācārya — CC Ādi 6.7
advaita ācārya — nejvyšší učitel (ācārya) Advaita Prabhu — CC Ādi 6.29
advaita-ācārya — jméno Advaita Ācārya — CC Ādi 6.30
advaita-ācārya — Advaita Ācārya Prabhu — CC Ādi 6.33, CC Madhya 11.227
advaita-ācārya — Śrī Advaita Ācārya — CC Ādi 6.92
advaita-ācārya — Śrī Advaita Prabhu — CC Ādi 17.298
advaita-ācārya — Advaita Prabhu — CC Ādi 17.319
advaita-ācārya — Advaity Ācāryi Prabhua — CC Madhya 10.78
advaita-ācārya — Advaita Ācārya neboli učitel neosobního monismu — CC Madhya 12.193
advaita-ācārya — Advaitovi Ācāryovi — CC Antya 9.3, CC Antya 11.7, CC Antya 14.3, CC Antya 15.3
advaita-ācārya-bhāryā — manželka Advaity Ācāryi — CC Ādi 13.111
advaita ācārya gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Gosāñi — CC Ādi 3.74
advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya — CC Antya 7.17
advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya Gosvāmī — CC Antya 10.4
advaita-ācārya-tanaya — syn Advaity Ācāryi — CC Ādi 10.150
advaita-ācāryaḥ — Advaita Ācārya — CC Ādi 1.12
advaita-ācāryaḥ — Śrī Advaita Ācārya — CC Ādi 6.4
advaita-ācāryam — Advaitovi Ācāryovi — CC Ādi 1.13, CC Ādi 6.5
advaita-ācāryam — Śrī Advaitovi Ācāryovi — CC Ādi 6.1