Synonyms Index

abhāvaḥ — změna povahy — Bg 2.16
abhāvaḥ — smrt — Bg 10.4-5
abhavaḥ — jsi (a budeš v budoucnosti) — SB 7.9.38
abhavaḥ — z níž se neklesá do hmotné existence — SB 10.10.42
abhavaḥ — konec kolobĕhu zrození a smrti — CC Madhya 9.269
abhavaḥ api — dokonce i osvobození — SB 5.14.44
ābhimanyavaḥ — syn Abhimanyua — SB 1.18.5
abhivipaṇyavaḥ — ti, kdo jsou oproštĕní ode všech pout ke hmotĕ (paṇa) — SB 10.87.19
abhūta-pūrvaḥ — neobvyklý — SB 1.18.29
abhūta-pūrvaḥ — nebývalá — SB 10.14.49
abhyavahāra — chutná jídla — SB 9.6.45-46
abhyavahāra-artham — aby mĕli co jíst — SB 11.9.6
abhyavaharati — jídával — SB 5.9.9-10, SB 5.9.11
abhyavahārāya — aby se najedl — SB 9.4.36
abhyavahṛtya — poté, co poobĕdval — SB 10.14.46
abja-bhavaḥ — Pán Brahmā, jenž se narodil na lotosu — SB 8.21.1
abja-sambhavaḥ — zrozený z lotosového květu (Pán Brahmā) — SB 4.6.3
abrahmaṇya-bhaya-āvahām — nahánějící strach králům, kteří nechovali žádnou úctu k bráhmanské kultuře — SB 9.16.18-19
ācārya-vyavahāra — jednání Advaity Ācāryi — CC Ādi 12.28
adhaḥ bhuvaḥ — dolů do pekelné oblasti — SB 6.2.31
adhivahataḥ — kteří nesli nosítka — SB 5.10.2
adhvaryavaḥ — kněží — SB 4.7.5
adhvaryavaḥ — autoritami na Atharva Vedu — SB 12.6.61
ādi-bhavaḥ — Pán Brahmā, první živý tvor v tomto vesmíru — SB 7.3.22
ādi-devaḥ — původní Svrchovaný Bůh — Bg 11.38
ādi-devaḥ — prvotní Pán — SB 2.7.13
ādi-devaḥ — první inkarnace Pána — SB 2.7.41
ādi-devaḥ — první polobůh — SB 2.9.5, SB 3.8.17, SB 5.1.7
ādi-devaḥ — původní Pán či ten, kdo se neliší od původní Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.25.6
ādi-devaḥ — původní inkarnace puruṣi — CC Ādi 1.9, CC Ādi 5.50
ādi-devaḥ — Osobnost Božství — CC Madhya 21.13
ādi-devaḥ — původní Osobnost Božství — SB 11.4.3
ādi-devaḥ — původní Pán, Osobnost Božství — SB 11.4.8
ādi-devaḥ — nejpřednĕjší z polobohů — SB 12.10.18
agha-bāndhavāḥ — přátelé Aghāsury — SB 10.12.29
agni-jihvāḥ — polobozi — SB 8.18.4
agni-sambhavaḥ — částečná expanze poloboha Agniho — SB 9.13.24
aham-bhāvaḥ — sobecké pocity — SB 11.2.51
ahi-manyavaḥ — hnĕviví jako hadi — SB 11.5.7
ajāta-śatravaḥ — k nikomu není nepřátelský — SB 3.25.21
ajāta-śatravaḥ — bez nepřátel — CC Madhya 22.81
ajāta-viklavaḥ — beze strachu — SB 6.12.3
ajita-śastra-vahninā — žárem zbraně Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 9.4.61
ajñāna-prabhavaḥ — kvůli mocnému vlivu nevědomosti — SB 8.19.13
ajñāna-sambhavaḥ — jenž musejí přijmout hlupáci, kteří se nevědomě snaží být šťastní — SB 10.6.39-40
ākhavaḥ — krysy — SB 4.14.3
ākramaṇa-paśavaḥ — voli určení k mlácení rýže — SB 5.23.3
alabdha-pūrvaḥ — dříve nedosažená — SB 8.23.2
ambu-vāhāḥ — mraky plné vody — SB 10.63.36
ambu-vāhān — mraky, které přenášejí vodu — SB 2.1.34