Synonyms Index

akhila-gurau — duchovnímu mistru všech — SB 10.46.30
anurauti sma — napodoboval křik — SB 10.15.13
āturau — přemožení — SB 10.44.18
bīja-aṅkurau — semeno a výhonek — SB 7.9.47
gurau — nadřízeného — SB 3.13.10
gurau — Nejvyššímu Pánu nebo Jeho zástupci — SB 4.29.36-37
gurau — duchovnímu mistrovi — SB 5.5.10-13, SB 7.15.25, SB 7.15.26
gurau — vůči duchovnímu mistrovi — SB 6.7.1
gurau — duchovnímu učiteli — SB 7.12.1, SB 10.80.41
gurau — v duchovním učiteli — SB 7.12.15, SB 11.17.32
gurau — duchovního mistra — SB 8.16.28, SB 10.88.39
gurau — v āśramu duchovního učitele (tedy příprava brahmacārīho) — SB 10.23.44
gurau — svému duchovnímu mistrovi — SB 10.45.32
gurau — s naším duchovním mistrem — SB 10.80.36
gurau — jako duchovního mistra — SB 10.88.33
jagat-gurau — duchovnímu učiteli celého vesmíru — SB 10.23.42
nūpurau — Jejich nákotníčky — SB 10.44.29
ūrau — na klíně — SB 1.3.18
ūrau — na stehna — SB 2.7.14
ūrau — stehně — SB 3.4.8
ūrau — stehno — SB 4.6.38
urau — na stehno — SB 11.30.32